Acatistul cuviosului si de Dumnezeu purtatorului parintelui nostru Simeon Noul Teolog

Facerea monahului Gherasim Mikraiananitul
(12 MARTIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condac, glas 8 “Aparatoarei Doamna”

Condacele si Icoasele:

     Ca un organ dumnezeiesc al teologiei tainice si salas al Luminii celei în trei sori, te laudam pe tine, Simeoane Teologule. Ci ca unul ce esti plin de luminarile Duhului, lumineaza cu razele harurilor tale pe cei ce striga tie: Bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Un alt înger te-ai aratat prin daruirea virtutilor, de Dumnezeu cugetatorule, Simeoane Teologule (de trei ori) si prin glasul tau îngeresc teologhisesti tainele cele mai presus de minte; de aceea minunându-ne de stralucirea ta strigam toti:

Bucura-te, cel prin care se cânta în imne Treimea;
bucura-te, prin care se calca în picioare stricaciunea.
Bucura-te salasul Luminii celei în Trei straluciri;
bucura-te, postul de observatie al vietii ceresti.
Bucura-te înaltime a cunostintei dumnezeiesti cu anevoie de atins de multi;
bucura-te, adânc al vietii mai bune prin toata virtutea.
Bucura-te ca te-ai aratat stralucirea Bisericii;
bucura-te ca te-ai aratat stralucirea teologilor.
Bucura-te raza luminarilor imateriale;
bucura-te incendiul chipurilor materiale.
Bucura-te, cel prin care se initiaza cuvântatorii de Dumnezeu;
bucura-te cel prin care tac cuvântatorii de cele desarte;
bucura-te parinte, de Dumnezeu înteleptite!

     Privirea sufletului tau curatind-o prin viata cea mai buna, ai vazut în chip minunat aratarile curate Luminii imateriale, si luând jugul lui Hristos, cuvioase, si întraripându-te prin Duhul, dumneze-iescule Simeoane, ai strigat: Aliluia!

     Gând dumnezeiesc având, ai tagaduit din tot sufletul demnitatile lumesti si trecând cu vederea afectiunea parintilor ai alergat la manastirea Studion bucurându-te, ca ai urmat lui Hristos auzind pe la toti unele ca acestea:

Bucura-te, vistieria iubirii lui Hristos;
bucura-te, vasul luminii imateriale.
Bucura-te, cel ce ai imitat viata îngerilor;
bucura-te cel ce ai întors îndraznelile demonilor.
Bucura-te, vas de mult pret al cugetarii dumnezeiesti;
bucura-te, sabie de Dumnezeu faurita ce reteaza afectiunea materiala.
Bucura-te ca ai primit în suflet focul cel dumnezeiesc;
bucura-te, ca în chip atotîntelept ai ales cele mai bune.
Bucura-te cel ce ai smuls maracinii patimilor;
bucura-te, cel ce ai înnoit ogorul sufletului.
Bucura-te, cel ce lucrezi roadele nemuritoare;
bucura-te, cel umplut de bunatatile nestricacioase;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Luând din cer, Simeoane, putere întru nevointa si multa chibzuinta, si savârsind ascultare fata de batrânul tau, ai supus cugetul trupului si te-ai umplut de întelepciunea mai buna, strigând Treimii: Aliluia!

     Har bogat s-a revarsat din buzele tale si curgere de întelepciune ti s-a dat, de unde teologie ai izvorât Bisericii, cuvioase, si adapi cu cuvintele tale cugetele celor ce striga:

Bucura-te, tâsnirea teologiei;
bucura-te, flacara teosofiei.
Bucura-te, raule al curgerilor harului;
bucura-te, comoara învataturilor Duhului.
Bucura-te, initiatul de Dumnezeu luminat în contemplatiile mai înalte;
bucura-te, buze de Dumnezeu purtatoare ale cugetarilor ceresti.
Bucura-te, ca ai trecut dincolo de muntii materiei;
bucura-te, ca desfasori cuvintele dogmelor.
Bucura-te, învatatorul vietii sfinte;
bucura-te, egalul cinstitilor îngeri.
Bucura-te, templu tainic al Treimii;
bucura-te, scânteiere a candelabrului ceresc;
bucura-te, parinte, de Dumnezeu înteleptite!

     Mana a vietii dumnezeiesti, nectar de ambrozie si miere scursa din piatra, tablita învataturilor tale îndumnezeitoare curateste sufletele si povatuieste spre desavârsirea dumnezeiasca pe cei ce striga: Aliluia!

     Rapit ai fost la contemplatii înalte ca si Pavel si prin Duhul ai vazut cele negraite; si de aici te-ai aratat, Simeoane, Teolog întelept, teologhisind tuturor cele mai presus de ceruri cu limba de Dumnezeu graitoare, celor ce striga:

Bucura-te, teologul cel dumnezeiesc;
bucura-te, graitorul cel prea întelept de cele dumnezeiesti.
Bucura-te, întiparirea marelui loan;
bucura-te, asemanarea lui Grigorie cel dumnezeiesc.
Bucura-te, organul cel mult graitor al contemplatiilor mai înalte;
bucura-te, psaltire însufletita a povatuirilor luminoase.
Bucura-te, ca a intrat în întunericul cel nepatruns;
bucura-te, ca vezi lumea cereasca.
Bucura-te, ca uimesti pe credinciosi cu cuvintele tale;
bucura-te, ca bine orânduiesti sufletele cu purtarile tale.
Bucura-te, aratatorule vietii ceresti;
bucura-te, aratatorule minunat al lui Dumnezeu;
bucura-te, parinte, de Dumnezeu înteleptite!

     Ranit fiind cu dulceata de dragostea dumnezeiasca, parinte, a fost supus cu voia cereasca ispitelor, necazurilor si prigoanelor prin care te-ai lamurit ca si aurul în foc, si te-ai aratat tuturor, sfinte, ca un înger cântând în Hristos: Aliluia!

     Ai îndreptat miscarile mintii tale, de Dumnezeu cugetatorule, spre slava dumnezeiasca a Mântuitorului, si plin de întelepciune dumnezeiasca prin Duhul dumnezeiesc te-ai aratat, Simeoane, sculând spre pocainta pe cei ce striga tie cu dragoste:

Bucura-te, stâlpul înfrânarii;
bucura-te, pilda îndurarii.
Bucura-te, initiatorul întelept al îndumnezeirii;
bucura-te, surpatorul învârtosarii celei prearele.
Bucura-te, gura curgatoare de miere ce revarsa iubire dumnezeiasca;
bucura-te, nor dumnezeiesc ce se revarsa roua vietii.
Bucura-te, ca arati harul apostolilor;
bucura-te, ca luminezi luminare mântuitoare.
Bucura-te, luminatorul harului celui prea- luminos;
bucura-te, steaua nepatrunsului mai bun.
Bucura-te, izvorul revarsarilor purtatoare de viata;
bucura-te, luminatorul cuvintelor de Dumnezeu insuflate;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Curatindu-ti inima prin nevointa dumnezeiasca te-ai umplut de luminari dumnezeiesti si te-ai aratat liturghisitor cu totul luminos ucenicilor tai, fericite; caci îndumnezeit fiind prin împartasire, dumnezeiescule Simeoane ai strigat: Aliluia!

     Stralucind cu contemplatiile, ca unul ce vietuia afara de lume si unit numai cu Dumnezeu, cu chip de foc si dumnezeiesc, cu fata vesela si modesta te-ai aratat, parinte, tuturor celor ce striga tie cu evlavie:

Bucura-te, trestia Mângâietorului;
bucura-te, pomul Raiului.
Bucura-te, cel fara trup în materie si trup;
bucura-te, cel întocmai cu îngerii la vedere si în purtari.
Bucura-te, astru mult luminos al rasaritului celui tainic;
bucura-te, car aurit al lucrarii dumnezeiesti.
Bucura-te, trâmbita ce suna melodia mântuirii;
bucura-te, limba ce da vigoarea de Dumnezeu rasplatita.
Bucura-te, vas al luminii dumnezeiesti;
bucura-te, stingatorule al înclinarii aprinse.
Bucura-te, vazatorule al tainelor cinstite;
bucura-te, slujitorul Dumnezeului Celui în Trei Sori;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Mare în contemplatii si cinstite vederi ale lui Dumnezeu te-ai aratat Simeoane Teologule; caci prin rugaciunea mintii ai cunoscut taina rapirii în Dumnezeu, fericite, strigând ca un alt Moise: Aliluia!

     Nectar viu al nestricaciunii, ofera credinciosilor cartea cuvintelor tale, Teologule; caci prin tine Mângâietorul însusi vorbeste si graieste Bisericii si îi scoala pe toti sa-ti strige tie, Simeoane, unele ca acestea:

Bucura-te, slava Bisericii;
bucura-te, retorul Tearhiei.
Bucura-te, cel ce cureti întinaciunile sufletelor;
bucura-te, cel ce luminezi întelesurile mintii.
Bucura-te, flacara care mistuie spinii patimilor;
bucura-te, minte ce desfasori si privesti cele gândite.
Bucura-te, ca dezlegat nodurile materiei;
bucura-te, te-ai umplut cu curgerile de Dumnezeu revarsate.
Bucura-te, ca vezi stralucirile lui Dumnezeu;
bucura-te, ca urasti rautatile vrajmasului.
Bucura-te, multimea învataturilor întelepte;
bucura-te, harfa cinstitelor daruri;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Minune straina s-a vazut, Simeoane, întru tine, parinte, uimind si veselind pe toti; caci agoni-sindu-ti luminarea dumnezeiasca, te-ai aratat mai întelept decât înteleptii si priceputii, cel ce ai fost mai întâi simplu, si acum cânti lui Dumnezeu cu toata întelepciunea: Aliluia!

     Cu totul schimbat si iesind cu totul spre Dumnezeu în extaz preadumnezeiesc, cugetatorule de cele dumnezeiesti, îndumnezeindu-te prin împartasire, spre dorita îndumnezeire îi scoli, Simeoane de Dumnezeu slavite, pe cei ce striga tie cu dragoste:

Bucura-te, carbunele focului imaterial;
bucura-te, stralucirea focului dumnezeiesc.
Bucura-te, caligraful preaîntelept al îndumnezeitii;
bucura-te, surpatorul cel puternic al trândaviei.
Bucura-te, cel ce arati cu fapta frumusetea îndumnezeirii;
bucura-te, cel ce înveti cu povatuire trezvia mântuitoare.
Bucura-te, ca povatuiesti cetele monahilor;
bucura-te, ca rastorni adunarile vrajmasilor.
Bucura-te, cel ce luminezi cugetul nostru;
bucura-te, cel ce desfaci pornirile patimilor.
Bucura-te, cel ce dai harul dumnezeiesc credinciosilor;
bucura-te, cel ce mijlocesti la Dumnezeu mai presus decât toti;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Curatind patimile sufletului cu învataturile tale sfinte ne scoli, parinte, spre gasirea prin trezvie si rugaciune a pietrei scumpe a vietii pe care am pierdut-o odinioara, iar acum împreuna cu tine strigam lui Hristos: Aliluia!

     Retor al teologiei tainice te-ai aratat, dobândind cunoasterea de sus; caci întreg te-a atras, parinte, la Sine Mângâietorul, precum bine a voit, si ai grait lucruri straine si uimitoare celor ce striga:

Bucura-te, glasul sfânt al lui Dumnezeu;
bucura-te, tacerea desavârsita a vrajmasului.
Bucura-te, plinirea initieri ceresti;
bucura-te, tâlcuitorul dragostei celei mai bune.
Bucura-te, retorul de Dumnezeu învatat al întelepciunii lui Dumnezeu;
bucura-te, sabie cu doua taisuri care reteaza amagirea vrajmasului.
Bucura-te, ca înveti urcusurile dumnezeiesti;
bucura-te, ca îndrepti spre calea mântuirii.
Bucura-te, ca porti omorârea lui Hristos;
bucura-te, ca ne dai luminarea dumnezeiasca;
bucura-te, cel ce ai agonisit darul cuvântului;
bucura-te, cel ce ai grait tuturor cele dumnezeiesti;
bucura-te, parinte, de Dumnezeu înteleptite!

     Gura dumnezeiasca te-ai aratat si Nou Teolog Bisericii lui Hristos, de Dumnezeu cugetatorule, în care ai gasit din comoara inimii tale lucruri noi si vechi, ca un carturar prins de Dumnezeu, cum spune Mântuitorul, careia îi cânti: Aliluia!

     Oglinda dumnezeiasca te-ai aratat a Luminii cele imateriale, venind la descoperirile dumnezeiesti, parinte Teologule Simeoane, si pe toti credinciosii îi chemi la împartasirea bunatatilor pe care le-ai gasit; de aceea strigam tie cu dragoste:

Bucura-te, gura celor negraite;
bucura-te, ochiul celor ceresti.
Bucura-te, vistieria scânteierii luminii dumnezeiesti;
bucura-te, salasul harismelor sfinte.
Bucura-te, vlastarul mult purtator a Vitei vietii;
bucura-te, strugurele cel bogat al vietuirii deopotriva cu îngerii.
Bucura-te, ca arzi de dorul ceresc.
Bucura-te, ca arati legea harului.
Bucura-te, ca pe Hristos L-ai slavit prin viata ta;
bucura-te, ca pe credinciosi îi orânduiesti prin cuvântul tau.
Bucura-te, icoana a încordarii sfinte;
bucura-te, pajiste a nepatimirii minunate;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     Intrând, Teologule, în norul cel supraluminos, ai primit în Duhul pe tablitele inimii tablele cele întiparite de Dumnezeu ale teologiei mistice, prin care suntem initiati în dumnezeiasca dragoste strigând: Aliluia!

     Lumina pe lânga Lumina în Trei Sori te-ai aratat lumii, precum spune Stapânul, si luminezi sufletele noastre cu învataturile tale facatoare de lumina, sfinte, prin care suntem izbaviti din întunericul patimilor cei ce strigam tie cu dragoste:

Bucura-te, cel ce stralucesti ca o lumina în lume;
bucura-te, cel ce dai tarie prin cuvântul tau.
Bucura-te, învatatorul lucrarii dumnezeiesti;
bucura-te, omule ceresc întru nevointa.
Bucura-te, salasul vestit al harului celui în Trei Sori;
bucura-te, organul dumnezeiesc al darurilor Duhului.
Bucura-te, ca ai suferit neabatut ispitirile;
bucura-te, ca dai de la Dumnezeu luminarile.
Bucura-te, dreptarul vietuirii cuvioase;
bucura-te, sfesnicul îndumnezeirii negraite.
Bucura-te, cel ce luminezi miscarile mintii;
bucura-te, cel ce stralucesti inimile;
bucura-te, parinte, de Dumnezeu înteleptite!

     Tablita învataturilor tale, parinte, revarsa apa dumnezeiasca, care curge neîncetat spre viata vesnica, si buna mireasma a vietii, veselind cugetele noastre, care cugetând la ele strigam: Aliluia!

     Cununa împletita din psalmi aducem fruntii tale cinstite copiii tai, parinte, pe care primind-o parinteste încununeaza-ne pe noi cu razele luminii dumnezeiesti; caci alergam cu credinta si nu încetam strigând:

Bucura-te, frumusetea parintilor;
bucura-te, podoaba cuviosilor.
Bucura-te, dreptarul preasfintit al preotilor;
bucura-te, parintele preadumnezeiesc al monahilor.
Bucura-te, lauda teologilor, teologule minunate;
bucura-te, întarirea drept credinciosilor, mista-gogule slavite.
Bucura-te, preadumnezeieasca scânteiere a Bisericii;
bucura-te, sfesnicul cu lumina cereasca al ortodocsilor.
Bucura-te, cel prin care ne umplem de lumina;
bucura-te, cel prin care ne izbavim de patimi.
Bucura-te, calauza înteleapta a copiilor tai;
bucura-te, cel ce ma ocrotesti si pe mine pururea;
bucura-te, parinte de Dumnezeu înteleptite!

     O, dumnezeiescule parinte, Simeoane teologule, luminatorule al Bisericii lui Hristos (de trei ori), primind glasurile noastre, lumineaza cu lumina harului din tine pe cei ce îti cânta tie cu evlavie si striga Treimii: Aliluia!

Si iarasi, condacul, glas 8

     Ca un organ dumnezeiesc al teologiei tainice si salas al Luminii celei în Trei Sori, te laudam pe tine, Teologule Simeoane. Ci ca unul ce esti plin de luminarile Duhului, lumineaza cu razele harurilor tale pe cei ce striga tie: Bucura-te, parinte, de Dumnezeu înteleptite!
     Apoi se face otpustul.

Continue reading “Acatistul cuviosului si de Dumnezeu purtatorului parintelui nostru Simeon Noul Teolog”

Acatistul Sfantului Ierarh Mucenic Teodosie de la Manastirea Brazi

(22 SEPTEMBRIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

TROPARUL, glasul 1:

     Podobie: Prea laudatilor mucenici…

     Aratatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfesnic pururea luminos si mare aparator al Bisericii lui Hristos. Stralucit-ai, prin slujire si mucenicie, ca o jertfa preacurata, aducându-te Stapânului tuturor; slavim pomenirea ta, rugând pe Dumnezeu sa daruiasca sufletelor noastre pace si mare mila.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Vrednicului pastor al turmei lui Hristos, râvnitorului Ierarh Teodosie, care prin mucenicie s-a aratat aparator al Bisericii stramosesti, lauda de multumire îi aducem noi, nevrednicii; ca acesta s-a aratat odor preastralucit între ierarhii Moldovei si pururea rugator catre Dumnezeu pentru cei ce, cu credinta si cu dragoste, îi cânta: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Icosul 1:

     Din pruncie te-a harazit Dumnezeu a fi vas ales al harului Sau, caci binecredinciosii tai parinti ti-au umplut inima si sufletul de iubire sfânta si de învatatura cea adevarata a Bisericii. Întrarmat fiind cu daruri alese, ti-ai închinat viata împlinirii virtutilor crestinesti, pentru care îti aducem aceasta cuvenita cântare:

Bucura-te, cel ce din bratele maicii tale pomul vietii a înflorit întru tine;
Bucura-te, ca din copilarie ai început calatoria catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca din casa parinteasca te-ai aratat ca un vas sfintit;
Bucura-te, ca din pruncie sufletul tau a fost locas al Sfântului Duh;
Bucura-te, cel ce ai fost ca o stâlpare de finic înaintea Domnului;
Bucura-te, ca îngerul pazitor ti-a aratat calea cea buna de urmat;
Bucura-te, ca dragostea de Dumnezeu a împodobit viata ta;
Bucura-te, ca ai cautat comoara cea adevarata pe care ai gasit-o în Biserica Domnului;
Bucura-te, ca fiu al luminii te-a aratat pe tine vietuirea ta;
Bucura-te, ca pe calea cea buna credinta în Dumnezeu te-a calauzit;
Bucura-te, ca multa staruinta ai aratat pentru îmbunatatirea vietii tale;
Bucura-te, ca ai înmultit talantul ca sluga cea binecredincioasa;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 2:

     Ascultând glasul chemarii celei de Sus, ai luat Crucea si ai urmat lui Hristos, îndreptându-ti pasii catre viata calugareasca de la Manastirea Brazi din Vrancea natala, unde, prin osârdie si nevointa, te-ai facut bineplacut lui Dumnezeu, Caruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia!

Icosul 2:

     Din tineretile tale, râvnitor al virtutilor §i iubitor de nevointe te-ai aratat. Pentru aceasta, viata ta cea placuta lui Dumnezeu a fost cunoscuta de toti monahii ca o scara dumnezeiasca ce duce catre ceruri. Primit-ai, cu smerenie si evlavie, chipul cel îngeresc al calugariei, pentru care noi, credinciosii, îti împletim cununa de laude, cântând asa:

Bucura-te, ca ai socotit desertaciuni toate cele omenesti;
Bucura-te, ca navalirile patimilor le-ai potolit;
Bucura-te, ca toate cele pamântesti ca o pânza de paianjen le-ai socotit;
Bucura-te, ca ispitele nu te-au putut opri din calea spre sfintenie;
Bucura-te, cel ce pe piatra credintei ti-ai asezat tineretea ta;
Bucura-te, ca, prin viata neîntinata, ai urcat pe scara virtutilor;
Bucura-te, ca ai cautat cu multa râvna a ajunge la firea cea dintâi;
Bucura-te, ca ai fost ca o vita roditoare în via Domnului;
Bucura-te, ca, prin viata curata, ai dobândit frumusetile cele nepieritoare;
Bucura-te, ca te-ai facut salas curat al Sfântului Duh, dumnezeiasca dragoste arzând întru tine;
Bucura-te, ca ai fugit de viforul ispitelor celor vatamatoare de suflet;
Bucura-te, cel ce cu darul lui Dumnezeu ai biruit hotarele firii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 3:

     Ca o flacara arzatoare a stralucit viata ta în obstea ce te-a primit, minunate Parinte Teodosie, luminând si întarind pe cei din jurul tau. Darul Duhului Sfânt te-a mânat ca pe o pasare în pustie, unde ti-ai adapat sufletul din izvoarele cele nepieritoare ale vietii sihastresti, urcând treptele sfinteniei si cântând neîncetat lui Hristos Dumnezeu. Aliluia!

Icosul 3:

     Curata pornire launtrica având, ai cautat înaltarea sufletului, prin saracie de buna voie, curatie, deplina ascultare si neîncetate rugaciuni. Si, ajungând la frumusetea nepatimirii, vrednicule ostas al lui Hristos, ai sporit roada Duhului Sfânt întru tine, pentru care îti aducem aceasta cântare:

Bucura-te, ca ai intrat în ceata celor ce cu osârdie îl cauta pe Domnul;
Bucura-te, ca îngerescul chip ti-a fost pavaza împotriva ispitelor;
Bucura-te, ca ai trecut de la trairea în trup la trairea în duh;
Bucura-te, cel ce, intrând în linistea sihastriei, ai împodobit graiul inimii cu frumusetea rugaciunii;
Bucura-te, ca, zavorând usa ispitelor, zburdarile trupului ai vestejit;
Bucura-te, cel ce, prin curata viata calugareasca, ai devenit înger în trup;
Bucura-te, ca de poftele lumesti ai fugit, facându-te ucenic ales al Domnului;
Bucura-te, ca, în manastire vietuind, desfatarea bunatatilor duhovnicesti ai dobândit;
Bucura-te, ca, traind întru sfintenie, cale la ceruri ti-ai pregatit;
Bucura-te, ca, prin post si rugaciune, ai dobândit bunatatile cele vesnice;
Bucura-te, ca, traire curata având, vesmântul cel luminos al mântuirii l-ai împodobit;
Bucura-te, ca viata ta scara cereasca s-a aratat;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 4:

     Încununându-ti viata sihastreasca cu daruri dumnezeiesti, împaratul doririlor te-a chemat la vrednicia arhieriei, alegându-te pastor al turmei celei cuvântatoare din Tinutul Radautilor. Si întru aceasta slujire, ca un carbune dumnezeiesc, ai luminat sufletele celor credinciosi, povatuindu-i la lumina cea neînserata si învatându-i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

     Ca un soare duhovnicesc te-ai aratat pastoritilor tai, Fericite Teodosie, si, prin pioase rugaciuni la mormântul marelui Voievod Stefan cel Sfânt de la Putna, ai tinut aprinsa candela credintei si dragostea de tara. Pentru aceasta, te întâmpinam cu aleasa cinstire, zicând:

Bucura-te, vrednicule urmas al Apostolilor, cel ce toate cu întelepciune le-ai chivernisit;
Bucura-te, ca, prin darul arhieriei, ai primit mirul cel ceresc în inima ta;
Bucura-te, pastorule cel bun, care ai intrat prin usa în staulul oilor;
Bucura-te, ca, prin osteneli, chipul Marelui Arhiereu întru tine s-a împlinit;
Bucura-te, ca sufletele cele ofilite le-ai udat cu apa Sfântului Duh;
Bucura-te, ca te-ai aratat turmei tale ca un spic cu însutita roada;
Bucura-te, ca ostenelile tale au fost ca o bogata pârga adusa Domnului;
Bucura-te, cel ce cu pâinea cea cereasca pe cei credinciosi ai hranit;
Bucura-te, ca ai fost îndrumator si povatuitor luminat pastoritilor tai;
Bucura-te, ca ai socotit turma lui Hristos ca o vistierie data în grija ta;
Bucura-te, ca povatuitor prea iscusit al calugarilor ai fost;
Bucura-te, ca nevointele tale s-au aratat podoaba de mult pret a Bisericii;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 5:

     Viata ta, placuta lui Dumnezeu, s-a facut cunoscuta tuturor, Ierarhe Teodosie; si, fiind ascultator de Hristos, ai fost chemat sa luminezi cu învataturile tale si pe cei din Episcopia Romanului, unde ca o stea preastralucita ai vestit cu tarie pe Soarele Dreptatii, Caruia împreuna cu tine îi cântam. Aliluia!

Icosul 5:

     Povatuind cu multa dragoste turma cea încredintata tie de catre Dumnezeu, ca într-o scoala duhovniceasca, ai umplut de mireasma dumnezeiasca sufletele pastoritilor tai, calauzindu-i catre limanul împaratiei cerurilor, pentru care îti cântam:

Bucura-te, cel ce cu darul întelepciunii ai aratat luminata lucrarea arhieriei tale;
Bucura-te, ca pe credinciosi i-ai hranit cu dreapta învatatura a lui Hristos;
Bucura-te, cel ce din izvorul cel limpede al harului pe multi i-ai adapat;
Bucura-te, ca ai stralucit ca un sfesnic minunat în Biserica lui Hristos;
Bucura-te, ca ai condus turma ta spre dumnezeiestile limanuri;
Bucura-te, ca Evanghelia Domnului cu multa râvna o ai propovaduit;
Bucura-te, ca sufletele cele pustiite roditoare le-ai facut;
Bucura-te, cel ce cu multa cinste ai stat în ceata arhiereilor;
Bucura-te, ca la pasunea cea aleasa ai adus pe credinciosii tai;
Bucura-te, ca ai pastorit turma ta întru cuviosie si dreptate;
Bucura-te, ca te-ai aratat bun cârmaci al Episcopiei Romanului;
Bucura-te, ca, prin arhiereasca ta slujire, ti-ai facut mai stralucitoare haina sufletului;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al fui Hristos!

Condacul 6:

     Râvna pentru Hristos si puterea cuvintelor tale te-au facut sa urci pe treapta cea înalta a arhipastoriei, învrednicindu-te pe pamânt de cinstea de Parinte al întregii Biserici ! Moldave, iar în ceruri de lumina cea negraita a slavei lui Dumnezeu, Caruia îi cânti neîncetat. Aliluia!

Icosul 6:

     Mai Marele pastorilor te-a chemat, Ierarhe Teodosie, la scaunul de slujire a Bisericii Moldovei greu încercata de navalirile barbare. Iar tu, Parinte, întrarmat fiind cu puterea lui Hristos, nu te-ai înspaimântat de primejdii, pentru care, primeste cântarea aceasta:

Bucura-te, ca în vasul tau cel pamântesc a fost turnat mirul cel ceresc;
Bucura-te, ca, slujind oamenilor, ai slujit lui Dumnezeu;
Bucura-te, aparator si zid împotriva navalitorilor celor fara de lege;
Bucura-te, platosa si scutul neclintit împotriva dusmanilor adevarului;
Bucura-te, soare datator de lumina si caldura lui Hristos;
Bucura-te, ca Dumnezeu te-a rasplatit pentru râvna ta;
Bucura-te, cel ce caile cele strâmbe ale oamenilor le-ai îndreptat;
Bucura-te, slujitor adevarat, ca pamântul de cer l-ai apropiat;
Bucura-te, stea stralucitoare pe bolta Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, dar dumnezeiesc al poporului nostru binecredincios;
Bucura-te, fluierul cel pastoresc al dreptmaritorilor crestini;
Bucura-te, omule al lui Dumnezeu si alauta Duhului;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 7:

     Ca zorile diminetii te-ai aratat Bisericii Moldave, cinstite Ierarhe, hranind cu pâine cereasca pe credinciosii tai; si, asemenea aparatorilor credintei, strabatând tinutul Moldovei, i-ai îmbarbatat cu rugaciune si cuvânt la marturisirea lui Hristos, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

     Ca un pastor vrednic de lauda al turmei lai Hristos, Ierarhe Teodosie, dupa dumnezeiasca judecata, ai alungat de la turma ta pe lupii cei rapitori, cu arma dreptei credinte. Pentru aceasta, râvna ta apostoleasca a fost rasplatita în ceruri de Hristos Dumnezeu, iar noi, pe pamânt, îti aducem aceasta cântare:

Bucura-te, luptatorule împotriva nedreptatii;
Bucura-te, aparatorule al Ortodoxiei;
Bucura-te, strajerul neadormit la poarta Bisericii;
Bucura-te, aparatorule al celor nedreptatiti;
Bucura-te, cunoscatorule al inimilor;
Bucura-te, propovaduitorul si aparatorul dreptei credinte;
Bucura-te, ocrotitorul credinciosilor tai;
Bucura-te, arhiereule luminat al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, lucratorule în ogorul Domnului;
Bucura-te, aducatorule de roada duhovniceasca;
Bucura-te, camara virtutilor si lauda ierarhilor;
Bucura-te, ca Hristos te-a preamarit în ceruri;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 8:

     Desi ai fost izgonit de vrajmasi, pe nedrept, din scaunul arhipastoresc, Ierarhe Teodosie, pacea si linistea sufletului tau le-ai pazit, caci, retragându-te la Manastirea Brazi din Tara Vrancei unde te-ai nascut, ai petrecut în privegheri si rugaciuni pentru poporul tau cel binecredincios, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

     Ca o ploaie linistita ce cade pe pamânt însetat s-a aratat venirea ta în Manastirea Brazi, pe care o ai zidit din nou, minunate Ierarhe Teodosie, înnoind duhovniceste obstea monahilor si pe credinciosii care au alergat la tine cu smerenie. Bucurându-ne de aleasa ta lucrare, îti aducem cântarea aceasta:

Bucura-te, ca ai aparat comoara Ortodoxiei în Tara de Jos a Moldovei;
Bucura-te, ca ai calauzit ceata monahilor pe caile desavârsirii;
Bucura-te, ca ai rânduit aleasa viata calugareasca în manastirile pe care le-ai ctitorit;
Bucura-te, cel ce ca un fiu al dumnezeiestii lumini ai deschis calea spre cele vesnice;
Bucura-te, cel ce ai fost conducatorul sihastrilor si nebiruitul întâi-luptator;
Bucura-te, ca ai fost ca un maslin roditor pentru multi calugari si credinciosi;
Bucura-te, slujitorule al tuturor celor necajiti;
Bucura-te, râvnitorule pentru altarele Domnului;
Bucura-te, ca cetele monahilor le-ai facut ca o vie roditoare;
Bucura-te, ca ai rânduit neîncetata priveghere în asezamintele tale calugaresti;
Bucura-te, ca pe fiii tai duhovnicesti i-ai povatuit sa cugete la cele înalte;
Bucura-te, ca, prin slujire adevarata si viata curata, ai înmultit ceata monahilor;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 9:

     Trâmbita duhovniceasca s-au aratat povatuirile tale pentru fiii tai sufletesti, Sfintite Ierarhe, pe care împlinindu-le si-au împodobit vietuirea cu mireasma Duhului. Pentru aceasta, si noi învatam de la tine a merge pe calea virtutilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

     Nici prigonirile, nici primejdiile, nici chinuirile necredinciosilor nu te-au îndepartat de la calea Adevarului, Parinte, caci ai rabdat pâna la sânge silnicia lor. Pentru aceasta, minunându-ne de patimirea ta, îti cântam unele ca acestea:

Bucura-te, cel ce ai luat pe umeri Crucea lui Hristos;
Bucura-te, ca te-ai luptat pentru dreapta credinta;
Bucura-te, pastorule cel bun, ca ti-ai dat viata pentru turma cea cuvântatoare;
Bucura-te, cel ce te-ai facut vrednic de cununa muceniciei;
Bucura-te, ca varsarea sângelui tau a fost ca un mir de mare pret adus lui Hristos;
Bucura-te, ca ai urcat pe scara care duce la Dumnezeu, prin patimirile tale;
Bucura-te, ca, prin mucenicia ta, Hristos usa Raiului ti-a deschis;
Bucura-te, cel ce ca o sluga buna si credincioasa ai intrat întru bucuria Domnului tau;
Bucura-te, cel ce ai stiut sa unesti pe cele de jos cu cele de sus;
Bucura-te, ca ai intrat cu cinste în Ierusalimul cel ceresc;
Bucura-te, cel ce te-ai învrednicit a trai împreuna cu Hristos în veci;
Bucura-te, ca pamântul Vrancei l-ai sfintit prin sângele muceniciei tale;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al tui Hristos!

Condacul 10:

     Mare Ierarhe si Mucenice al lui Hristos, Teodosie, aparatorule al dreptei credinte a Bisericii, te-ai învrednicit de viata cea fara de sfârsit, unde acum stralucesti în lumina cea neînserata, aducând, de-a pururi, lauda lui Dumnezeu si cântând: Aliluia!

Icosul 10:

     Vazând patimirea si mucenicia ta, calugarii din Manastirea Brazi si binecredinciosii crestini s-au adunat în jurul trupului tau si în cântari duhovnicesti 1-au îngropat cu cinste în biserica acestui asezamânt, iar dupa îngroparea ta, n-au încetat a veni la mormântul tau ca la un parinte preaiubit, cântându-ti laude ca acestea:

Bucura-te, cel ce ti-ai savârsit viata marturisind pe Hristos;
Bucura-te, ca ai primit de la El cununa muceniciei;
Bucura-te, ca te-ai facut vrednic mostenitor al vietii celei de veci;
Bucura-te, Ierarhe, mult patimitorule;
Bucura-te, stea ce straluceste în ceata mucenicilor Bisericii;
Bucura-te, împodobitorule al marturisitorilor lui Hristos;
Bucura-te, floarea arhieriei, adapata cu sânge mucenicesc;
Bucura-te, ca ai avut parte de moartea cea purtatoare de viata;
Bucura-te, mielule nevinovat, care ai intrat în ceata celor ce s-au jertfit pentru Hristos;
Bucura-te, ca te-ai îmbracat cu haina preastralucita în ceruri;
Bucura-te, ca împreuna cu Maica Domnului si cu sfintii te odihnesti în camara lui Hristos;
Bucura-te, ca te-ai învrednicit de viata cea vesnica;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 11:

     Intru bucuria cea nespusa a împaratiei celei de sus petrecând, Ierarhe Teodosie, te îndulcesti de lumina cea întreit stralucitoare a Prea Sfintei Treimi, de unde, trimite-ne si noua, celor ce praznuim dupa cuviinta sfânta pomenirea ta, rabdare în necazurile vietii si nadejdea mântuirii, ca, întru dragostea lui Dumnezeu vietuind, împreuna cu tine sa-I cântam: Aliluia!

Icosul 11:

     Dupa îngroparea ta, minunate Parinte, prin rânduiala dumnezeiasca s-a aflat comoara de mult pret a moastelor tale, cinstite dupa vrednicie de Cuviosul Antipa. Pentru aceasta, si noi îti cântam unele ca acestea:

Bucura-te, ca trupul tau ni l-ai lasat ca un dar sfintit;
Bucura-te, ca aflând moastele tale ne veselim cu duhul;
Bucura-te, Ierarhe îndumnezeit, care dai mireasma duhovniceasca credinciosilor;
Bucura-te, cununa adevarului si slava arhiereilor;
Bucura-te, mângâierea oamenilor cuprinsi de primejdii si de întristari;
Bucura-te, jertfa bineprimita de Dumnezeu;
Bucura-te, limanul cel lin si neînviforat al celor necajiti;
Bucura-te, ancora tare si nemiscata;
Bucura-te, ca pe cei ce se roaga cu credinta, cu daruri duhovnicesti îi împodobesti;
Bucura-te, luminarea si scaparea celor deznadajduiti;
Bucura-te, cel ce cu mir de nard alini suferintele celor neputinciosi;
Bucura-te, ca Dumnezeu asculta rugaciunile tale pentru neamul românesc;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 12:

     Vrednicule urmator al Apostolilor, ca un adevarat arhiereu al Bisericii lui Hristos, ai patimit pâna la mucenicie si ai dobândit daruri mai presus de fire, pentru care te rugam sa fii noua mijlocitor, ca sa aperi de tot raul mostenirea ta, care cânta împreuna cu tine Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 12:

     Mare Ierarhe Teodosie, pe drumul Crucii lui Hristos, lupta cea buna ai luptat, primind cununa muceniciei, fiind împreuna-sezator cu toti sfintii în camarile ceresti. Iar noi, pacatosii, pe pamânt, îti cinstim pomenirea ta si cu osârdie te rugam: ajuta-ne sa deschidem poarta nadejdii catre Dumnezeu, ca sa-ti aducem aceste cântari:

Bucura-te, ca întru tine chipul lui Dumnezeu s-a împlinit;
Bucura-te, cel ce ai fost rânduit de-a dreapta lui Dumnezeu împreuna cu toti sfintii;
Bucura-te, cel ce te odihnesti în cer, ca un sfintit mucenic al lui Hristos;
Bucura-te, cel ce esti piatra cea scumpa a Bisericii, pastrata în vistieriile ceresti;
Bucura-te, trâmbita apostoleasca si alauta duhovniceasca;
Bucura-te, ca prin jertfirea vietii tale ai desavârsit pecetea chipului dumnezeiesc;
Bucura-te, ca te adapi pururea din izvorul vietii si al vesnicei lumini;
Bucura-te, floarea cea nevestejita din gradina Raiului;
Bucura-te, ca vezi de-a pururi fata lui Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce, ca un prinos bogat, împodobesti camarile ceresti;
Bucura-te, mirul cel ceresc, care ne umpli pe noi de buna mireasma;
Bucura-te, izbavirea cea scumpa a sufletelor noastre;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     O, mult patimitorule, Sfinte Mucenice al lui Hristos, Ierarhe Teodosie, trimis fiind de Dumnezeu la vreme de strâmtorare sa fii pavaza Bisericii Moldovei, noi, cei împovarati cu multe si grele pacate, îti aducem din toata inima cuvenita cinstire, ca aceluia în care a prisosit darul Sfântului Duh. Aflându-te acum slujitor la Altarul cel ceresc, te rugam, fii mijlocitorul nostru catre Atotputernicul Dumnezeu, Izvorul tuturor bunatatilor, ca prin harul Sau ocrotitor sa ne dea întelepciune, sanatate, pace si iertare de pacate, ca sa prisosim în credinta si în dragoste fata de El si catre aproapele, pentru a ajunge la limanul cel mult dorit al mântuirii si împreuna cu tine sa-I aducem neîncetata lauda, zicând: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Din pruncie te-a harazit Dumnezeu a fi vas ales al harului Sau, caci binecredinciosii tai parinti ti-au umplut inima si sufletul de iubire sfânta si de învatatura cea adevarata a Bisericii. Întrarmat fiind cu daruri alese, ti-ai închinat viata împlinirii virtutilor crestinesti, pentru care îti aducem aceasta cuvenita cântare:

Bucura-te, cel ce din bratele maicii tale pomul vietii a înflorit întru tine;
Bucura-te, ca din copilarie ai început calatoria catre Dumnezeu;
Bucura-te, ca din casa parinteasca te-ai aratat ca un vas sfintit;
Bucura-te, ca din pruncie sufletul tau a fost locas al Sfântului Duh;
Bucura-te, cel ce ai fost ca o stâlpare de finic înaintea Domnului;
Bucura-te, ca îngerul pazitor ti-a aratat calea cea buna de urmat;
Bucura-te, ca dragostea de Dumnezeu a împodobit viata ta;
Bucura-te, ca ai cautat comoara cea adevarata pe care ai gasit-o în Biserica Domnului;
Bucura-te, ca fiu al luminii te-a aratat pe tine vietuirea ta;
Bucura-te, ca pe calea cea buna credinta în Dumnezeu te-a calauzit;
Bucura-te, ca multa staruinta ai aratat pentru îmbunatatirea vietii tale;
Bucura-te, ca ai înmultit talantul ca sluga cea binecredincioasa;
Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

si Condacul 1:

     Vrednicului pastor al turmei lui Hristos, râvnitorului Ierarh Teodosie, care prin mucenicie s-a aratat aparator al Bisericii stramosesti, lauda de multumire îi aducem noi, nevrednicii; ca acesta s-a aratat odor preastralucit între ierarhii Moldovei si pururea rugator catre Dumnezeu pentru cei ce, cu credinta si cu dragoste, îi cânta: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, Mucenice al lui Hristos!

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

RUGACIUNE:

     Sfintite Ierarhe Teodosie, care – de cununa muceniceasca învrednicindu-te, prin taierea cinstitului tau cap de catre pagâni, pe când te aflai la Manastirea Brazi din Tinutul Vrancei -, acum, împreuna cu îngerii locuind, te bucuri de marirea cea gatita sfintilor, nu ne uita pe noi, pacatosii, cei ce, nadejde având în puterea ta de mijlocitor catre Împaratul Hristos – ca unul ce stai înaintea tronului Sfintei Treimi -, tie, cu credinta, graim unele ca acestea: Bucura-te, ca la Manastirea Brazi ai stralucit prin mucenicie ! Bucura-te, ca acel loc al muceniciei tale s-a facut cunoscut tuturor prin tine si, acolo, calugari si calugarite s-au nevoit cu nevointa cea bineplacuta lui Dumnezeu, pomenindu-te necontenit între ctitori ! Bucura-te, ca, pentru credinta cea adevarata si pentru apararea sfintelor odoare ale bisericii, spre a nu le lasa prada nelegiurii, ti-ai jertfit viata ! Bucura-te, ca Dumnezeu a insuflat gând de evlavie ucenicilor tai, si Lavrentie episcopul ti-a pus piatra de marmura deasupra cinstitului tau mormânt ! Bucura-te, ca o caramida pusa sub patimitorul tau cap, cu numele Teodosie înscris pe ea, te-a facut cunoscut urmasilor de peste ani ! Bucura-te, ca trupul tau, cazut sub ascutisul sabiei celei salbatice, s-a descoperit în vremurile cele mai de pe urma ! Bucura-te, ca te-ai învrednicit de proslavire din partea lui Dumnezeu, Care a dat gândul cel bun ieroschimonahului Dimitrie spre a cauta în pamânt, unde, sapând, a gasit piatra de marmura a mormântului tau si caramida cu înscrisul de pe ea, pe care era asezat capul tau cel desprins de trup, ca si întreg trupul tau ! Bucura-te, ca, si prin moarte, s-a aratat întreaga ta smerenie, caci capul asezat, cu gura în jos, pe caramida, arata ca mereu ai avut fruntea plecata spre pamânt, rugându-te, cu caldura, ca si vamesul: „Dumnezeule, fii milostiv mie, pacatosului !” Bucura-te, ca prin rânduiala dumnezeiasca s-a facut lucrarea de dezgropare a cinstitului tau trup, dupa mai bine de o suta cincizeci de ani si, cu sobor de preoti, în cântari duhovnicesti, a fost pus în paraclisul de taina din pestera Manastirii Brazi, unde se savârsea Sfânta Liturghie pâna nu demult ! Fericindu-te pe tine, mult nevoitorule si mult rabdatorule Mucenice Teodosie, ne cucerim si zicem: Roaga-te pentru noi, cei ce facem, cu dragoste, pomenirea ta si ne întarim duhovniceste de lucrarea ta în pamântul scumpei noastre Patrii si în ogorul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române. Bucura-te, Mucenice Teodosie! Amin!


Continue reading “Acatistul Sfantului Ierarh Mucenic Teodosie de la Manastirea Brazi”

Acatistul de pocainta pentru prunci avortati

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Mielule al lui Dumnezeu, Cela ce ridici pacatele lumii, auzi tanguirea mea si ia aminte la durerea inimii mele, ridica de la mine povara cea apasatoare a pacatelor mele; Cela ce ai purtat neputintele noastre, primeste intru pocainta pe cea care se cucereste Tie, rugandu-se si strigand din adancul sufletului: Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Icosul 1:

     Dumnezeule si Doamne! A Ta este zidirea: insa vai mie, ca pacatul savarsit de Adam in rai traieste in trupul meu, si ca o roaba ii slujesc pururea cu osardie ci acum ma rog Tie:

Miluieste-ma pe mine, Facatorule al lumii de sus;
Miluieste-ma pe mine, Ziditorule al firii de jos;
Miluieste-ma pe mine, stapane al puterilor ceresti;
Miluieste-ma pe mine, Indreptatorule al fapturilor trupesti;
Miluieste-ma pe mine, Cela ce porti de grija tuturor;
Miluieste-ma pe mine, care aduc Tie lacrimi pentru pacatele mele;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 2:

     Stapane Atotmilostive, oare cum voi indrazni a ma apropia de Tine cu rugaciune, eu, o pacatoasa atat de spurcata, care am calcat porunca Ta, data mie prin proorocul tau Moisi: Sa nu ucizi; ci eu sunt o ucigasa, vai, mai inversunata de o suta de ori decat sarpele, care isi lasa puii sa vada lumina soarelui pentru putina vreme, si abia dupa aceea ii mananca-iar eu, nenorocita, mi-am lipsit pruncii nu numai de lumina cea vazuta ci mai vartos de Lumina Cea adevarata, de domnul nostru Iisus Hristos, care lumineaza prin taina Botezului si din iubirea de vremelnica odihna trupeasca fugind de binecuvantarea multimii de prunci, l-am ucis inca din pantece; drept aceea, intunecata fiind cu aceste pacate si cu nenumarate altele, nadajduiesc doar in milostivirea indurarii tale, si cu indraznire strig catre Tine: Aliluia!

Icosul 2:

     Cuvintele vietii cele rostite de catre Tine le-am trecut cu vederea, doamne, si am umblat dupa voia inimii mele din tineretile mele si pana in ziua de acum; ci acum cu pocainta strig catre Tine, Atotinduratul meu Mantuitor

Miluieste-ma pe mine, cea zamislita intru faradelegi;
Miluieste-ma pe mine, cea nascuta intru pacate;
Miluieste-ma pe mine, care n-am pazit poruncile Tale;
Miluieste-ma pe mine, care m-am lipsit de harul Tau;
Miluieste-ma pe mine, care nu ma ingrijesc de mantuirea mea;
Miluieste-ma pe mine, care m-am aruncat in lantul patimilor;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 3:

     Bine si frumos este a locuri frtii impreuna si a se iubi unii pe altii, precum ne-ai poruncit, Mantuitorule: fiindca cel ce manie pe fratele sau, ucigas este: ci eu am trecut cu turbarea mea pe toti cati s-au nascut din veac, inca si pe ucigasii ale caror jertfe au fost ucise din felurite pricini, avand vieti si varste felurite, insa in timp-iar eu, ticaloasa; i-am lipsit de viata pe cei care abia primisera vreme de vietuire de la Tine, Cela Ce le-ai dat viata ca ei sa fiinteze. Eu, insa, intru nebunia mea, fara mila le-am rapit aceasta viata pe cand ei se aflau in pantecele meu, lepadand fara frica de Dumnezeu si darul nasterii de prunci cel binecuvantat de tine. Cu samavolnicie am smuls din mainile Tale ziditoare pe pruncii mei cei nevinovati, si nu m-am rusinat sa-i ucid inaintea ochilor Tai; ci sortile lor in dreapta Ta sunt, doamne, iar pacatul meu inaintea mea este pururea. Tie Unuia ma cuceresc, pocaindu-ma, si ma rog tie, Bunule: in calea pocaintei pasii mei indrepteaza-i, ca dimpreuna cu toti pacatosii care s-au pocait sa strig Tie: Aliluia!

Icosul 3:

     Cela Ce singur stii neputinta omeneasca, stii si toate caderile mele; gresealele tineretilor mele nu le pomeni, si de cele ascunse ale mele curateste-ma pe mine, care strig Tie:

Miluieste-ma pe mine, marea pacatoasa;
Miluieste-ma pe mine, calcatoarea legii lui Dumnezeu;
Miluieste-ma pe mine, care am stricat legamantul Tau;
Miluieste-ma pe mine, ca Tie, Stapanului meu Ti-am rasplatit cu rau;
Miluieste-ma pe mine, care am venit la Tine sa ma pocaiesc in ceasul al unsprezecelea;
Miluieste-ma pe mine, ticaloasa ucigasa de copii;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 4:

     Datatorule de Viata, Imparate Ceresc, vino si Te salasluieste intru mine, cea spurcata cu pacatele, si ma curateste de toata intinaciunea, si mantuieste, bunule, sufletul meu, ca mantuita fiind strig: Aliluia!

Icosul 4:

     Ratacit-am ca o oaie pierduta; cauta-ma, Dumnezeul meu, pe mine, roaba Ta, care m-am departat de poruncile Tale in hatisul cel nestrabatut la patimilor si neascultarii. Mantuieste-ma pe mine, nevrednica, ce suspin catre Tine cu caldura, ma rog si strig:

Miluieste-ma pe mine, cea impovarata cu pacatele ce le-am savarsit urmand voii mele;
Miluieste-ma pe mine, cea intunecata de patimi;
Miluieste-ma pe mine, cea rapita de trufie;
Miluieste-ma pe mine, cea roasa de pizma;
Miluieste-ma pe mine, cea plina de nedreptate;
Miluieste-ma pe mine, Cela Ce nu voiesti moartea pacatosului;
Miluieste-ma pe mine, ucigasa cea buna stiinta a pruncilor mei;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 5:

     Unde voiesti Tu atotputernice doamne al meu, acolo se si biruieste randuiala firii. Biruieste tu si firea mea pacatoasa si puterile ei, ce ma imping spre pacat, ca Tu esti facatorul tuturor si Ziditorul firii; prin harul Tau cel Dumnezeiesc duh drept inoieste intru cele dinauntru ale mele; nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau Cel Sfant nu-l lua de la mine, si sfarama pecetea care ma infiereaza ca ucigasa de copii, dupa dreptatea asezata pe sufletul meu cel muritor de catre dreapta Ta judecata, potrivit celei de-a sasea porunci a legii tale: sa nu ucizi, si innoieste legamantul cel vesnic pe care l-ai facut cu noi, Doamne, pe care eu l-am calcat in pacatele mele, si intoarce-mi virtutile dintai, pe care le-am pierdut prin pacat, ca fara de impiedicare sa-Ti cant: Aliluia!

Icosul 5:

     Cine a mai pacatuit vreodata asa cum am pacatuit eu, ticaloasa? Ce pacat nu am savarsit, ce rau n-am inchipuit in sufletul meu? Ci cu inima infranta si cu lacrimi vin la tine, Atotindurate Doamne, strigand:

Miluieste-ma pe mine, roaba Ta cea necredincioasa;
Miluieste-ma pe mine, cea impietrita in pacat;
Miluieste-ma pe mine, cea uratoare de aproapele;
Miluieste-ma pe mine, care am jignit cu cuvantul si cu lucrul;
Miluieste-ma pe mine, cea intinata cu sufletul si cu trupul;
Miluieste-ma pe mine, cea arsa de mustrarile constiintei;
Miluieste-ma pe mine, ucigasa de prunci, care lui Irod m-am asemanat;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 6:

     Cu razele harului Tau, Doamne, lumineaza haina sufletului meu, Datatorule de lumina, si ma mantuieste, ca bucurandu-ma sa cant Tie: Aliluia!

Icosul 6:

     Multa este, Hristoase, multimea gresealelor mele, si ca o noapte intunecata e toata viata mea; ci fara a deznadajdui de mila Ta, Mantuitorul meu, ca David strig Tie:

Miluieste-ma pe mine, care in lenevie toata viata mea o am cheltuit;
Miluieste-ma pe mine, care nu ma ingrijesc de rugaciunea pentru pacate;
Miluieste-ma pe mine, cea nerecunoscatoare pentru bunele Tale indemnuri la pocainta;
Miluieste-ma pe mine, care Legea Ta n-am cinstit-o si poruncile Tale nu le-am pazit;
Miluieste-ma pe mine, ca lumea si cele ce sunt in lume am iubit;
Miluieste-ma pe mine, care in lumeasca desertaciune zilele veacului meu le-am cheltuit;
Miluieste-ma pe mine, ca urmand legile acestui veac si ingretosandu-ma de nasterea de prunci cea binecuvantata de Tine, am savarsit uciderea de prunci;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 7:

     La cer ridic ochii mei, catre tine Cuvintele ale lui dumnezeu, dar firea mea de tina ma trage in jos, Mantuitorul meu. O, Ziditorule al cerului si al pamantului si a toate cate sunt in ele! Ridica-ma ca sa gandesc si sa faptuiesc dupa cereasca cuviinta, ca pururea sa strig Tie, cu inima si gura, cantarea de biruinta: Aliluia!

Icosul 7:

     Ochi viclean am si plin de toata necuratia, si pururea ma amagesc cu inselaciunile acestei lumi. Drept aceea ma rog tie, Atotbunule, sa intorci ochii mei ca sa nu vada desertaciunea, ca sa strig tie cu glas de rugaciune:

Miluieste-ma pe mine, care insetez a sluji tie cu credinta;
Miluieste-ma pe mine, care voiesc a ma inchina Tie in duh si adevar;
Miluieste-ma pe mine, care-Ti aduc jertfa pentru pacate lacrimile pocaintei mele;
Miluieste-ma pe mine, care cer de la Tine iertare pentru uciderea pruncilor mei;
Miluieste-ma pe mine, care astept de la Tine izbavire de patimile mele;
Miluieste-ma pe mine, care plang foarte pentru pacatele mele cele grele, pentru pacatele mele de moarte;
Miluieste-ma pe mine, ucigasa cea vinovata inaintea judecatii lui dumnezeu si a oamenilor;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 8:

     Miluieste-ma, Doamne, Mantuitorul meu, care ai venit in lume sa mantuiesti pe cei pacatosi, dintre care mai marsava decat toti eu sunt: ci te rog, Atotmilostive, Dumnezeule, pleaca-te spre milostivirea indurarilor tale, auzi suspinele inimii mele, primeste izvoarele lacrimilor mele, fierbintile rugaciuni ale sufletului meu, al carui mantuitor tu esti-ca sa strig Tie: Aliluia!

Icosul 8:

     Ganduri rele si talharesti au cazut asupra mea fiind eu totul cufundata in somnul pacatului. Vai mie! Ca haina cea dumnezeiasca data mie la Sfantul botez pe spurcaciunea pacatelor am schimbat-o, drept care ucidere de prunci am savarsit si pana acum petrec goala de virtuti. Drept aceea, foarte nazuiesc sa ridic ochii mei, ce s-au plecat in jos pentru multimea faptelor mele cele cumplite, savarsite inaintea Ta, Doamne-si astfel, strig catre Tine:

Miluieste-ma pe mine, care am savarsit pacat de moarte;
Miluieste-ma pe mine, care pana acum ma impotmolesc in pacate;
Miluieste-ma pe mine, cea plina de toata uraciunea;
Miluieste-ma pe mine, cea manjita de pacate impotriva firii;
Miluieste-ma pe mine, care nu am pazit curatia fecioarei mele;
Miluieste-ma pe mine, ca de cucernica vrednicie de mama m-am lipsit;
Miluieste-ma pe mine, ca din pantecele pruncii fara de vreme mi i-am lepadat;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 9:

     Da ochilor mei rauri de lacrimi, Dumnezeul meu, ca sa plang pentru pacatele mele si astfel, bucurandu-ma sa strig: Aliluia!

Icosul 9:

     Trupul mi l-am spurcat cu uraciuni in taina, sufletul mi l-am intunecat cu faptele mele cele nefiresti: se bolnaveste trupul, se bolnaveste si sufletul meu. La Tine, cela Ce singur nu tii minte raul, la Milostivul Judecator si Dumnezeul meu cazand, ma rog:

Miluieste-ma pe mine, ucigasa, ca pomenirea soartei pruncilor mei lepadati ma umple de cutremur si groaza si de mirare negraita: cum ma rabzi, Milostive Doamne si Judecatorule Preadrept, si imi faci bine mie, venetica a iadului, pana in aceasta zi si in acest ceas, in tot chipul asteptand pocainta mea?;
Miluieste-ma pe mine, ce nu o data am fagaduit sa ma indrept si iarasi m-am intors la pacate, precum cainele la varsatura sa;
Miluieste-ma pe mine, ca fara frica de Dumnezeu si fara dragoste de mama, ci cu salbaticie de fiara pruncii mei i-am sfasiat;
Miluieste-ma pe mine, ca de buna voie am savarsit pacatele mele;
Miluieste-ma pe mine, ca duhul cu ganduri spurcate mi l-am intinat;
Miluieste-ma pe mine, ca pana in aceasta zi duc o viata pacatoasa;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 10:

     ranitu-m-am de amagirea acestei lumi si mi-am plecat genunchii inaintea ei, alegand calea cea pierzatoare a legii ei spurcate, uitand fagaduintele ce le-am dat la Sfantul Botez; si savarsind una dupa alta toate faradelegile pe care lumea mi le insufla, am atins, in cele din urma, culmea pacatelor de moarte-uciderea de prunci: ci sarguieste a-mi deschide bratele parintesti, Dumnezeul meu, ca pana la sfarsitul vietii sa duc Tie jertfa de lauda, strigand: Aliluia!

Icosul 10:

     Rapitorii, ucigasii, hotii si toti pacatosii nepocaiti Imparatia Cerurilor nu o vor mosteni: iar eu cu toata nedreptatea si cu toata spurcaciunea pacatelor am intinat trupul si sufletul meu. Asadar, saracirea mea sufleteasca ma face sa cad la Tine, strigand:

Miluieste-ma pe mine, cea nascuta din Legamantul cel Nou al Imparatiei harului Tau;
Miluieste-ma pe mine, cea imbisericita in Biserica pe care Tu ai zidit-o;
Miluieste-ma pe mine, cea pecetluita cu darurile Sfantului Duh;
Miluieste-ma pe mine, cea hranita cu Preacuratul truprl tau si sangele Tau Cel de viata Facator;
Miluieste-ma pe mine, cea in hristos imbracata;
Miluieste-ma pe mine, care toate aceste bunatati le-am lepadat si viata pacatoasa am ales;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 11:

     Duh de intreaga intelepciune daruieste-mi, Doamne si Stapanul vietii mele, ca din tineretile mele m-am lipsit de virtuti, intreaga m-am robit patimilor, duhul si sufletul mi-am pangarit si trupul mi-am stricat. dumnezeule al indurarilor si al milostivirii! Nu Te ingretosa a ma curata pe mine, pacatoasa cea prea spurcata; zidirea Ta sunt, miluieste-ma si ma curateste de toata intinaciunea trupului si a duhului, si ma invredniceste cu indraznirea sa strig Tie: Aliluia!

Icosul 11:

     Asteptarea inimii mele, care nadajduieste catre Tine, nu o lepada, Doamne, si nu ma rusina inaintea ingerilor si a oamenilor la Dreptul si Infricosatul Tau judet; nu ma osandi atunci dupa faptele mele, ci dupa mila Ta iarta toate gresalele mele, care strig Tie:

Miluieste-ma pe mine, cea cu inima necurata;
Miluieste-ma pe mine, cea cu diavoleasca robie inrobita;
Miluieste-ma pe mine, cea in pacate nascuta, prin Botez spalata si iarasi cazuta, ca un porc, in nelegiuire;
Miluieste-ma pe mine, careia s-au imputit ranele pacatelor sufletului meu;
Miluieste-ma pe mine, care din pricina pacatelor mele cele grele si de moarte, in trandavie si deznadejde am cazut;
Miluieste-ma pe mine, care tot pacatul am savarsit si de toata pedeapsa m-am invrednicit;
Miluieste-ma pe mine, Ziditorul meu, si intru pocainta primeste-ma pe mine, cea cazuta;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 12:

     Cu marimia iubirii Tale de oameni; Dumnezeul meu, acopera toate nelegiuirile mel, primind pocainta mea, ca intru dragoste catre Tine sa strig pururea: Aliluia!

Icosul 12:

     Tineretile mele au trecut intru nebunia mea, toata viata mea intru pacate o am cheltuit; intru lenevie si negrija de pocainta; insa batranetile, prin frica de moarte si judecata ta cea de neocolit m-au adus la pocainta. Nu ma lepada, Mantuitorul meu, pe mine care in ceasul al unsprezecelea am venit in bratele Tale parintesti si intru pocainta strig:

Miluieste-ma pe mine, ca sangele pruncilor mei nevinovati striga catre Tine, dand marturie ca sunt ucigasa lor;
Miluieste-ma pe mine, dumnezeul meu, Care dupa fire esti unul in trei Ipostasuri;
Miluieste-ma pe mine, Doamne, Cela Ce minunat esti intru mila Ta;
Miluieste-ma pe mine, stapane, Care indelung rabzi pacatele noastre;
Miluieste-ma pe mine, Imparate Sfinte, care tamaduiesti neputintele;
Miluieste-ma pe mine, Cela Ce esti imbelsugat in dragoste si cu iubirea Ta incalzesti pacatosii deznadajduitii;
Miluieste-ma pe mine, Atotputernice, Care neputintele noastre ai purtat;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     Arata-se-va pe cer semnul Fiului Omului in ziua aceea infricosata a celei de-a doua veniri a judecatorului viilor si mortilor- Preacinstita Cruce a Fiului lui dumnezeu. Atunci vor plange toate neamurile pamantului. O, Iisuse Hristoase, mantuitorul si judecatorul nostru si Imparate al tuturor! Da-mi mai inainte de acea zi lacrimi de pocainta, ca sa plang mai fierbinte rautatile si faptele mele cele pierzatoare, cu care sufletul mi l-am intinat si Preacinstitul Sange al Legamantului tau amar l-am batjocorit-ca atunci, dimpreuna cu ingerii si cu toti sfintii si dreptii sa strig Tie: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Dumnezeule si Doamne! A Ta este zidirea: insa vai mie, ca pacatul savarsit de Adam in rai traieste in trupul meu, si ca o roaba ii slujesc pururea cu osardie ci acum ma rog Tie:

Miluieste-ma pe mine, Facatorule al lumii de sus;
Miluieste-ma pe mine, Ziditorule al firii de jos;
Miluieste-ma pe mine, stapane al puterilor ceresti;
Miluieste-ma pe mine, Indreptatorule al fapturilor trupesti;
Miluieste-ma pe mine, Cela ce porti de grija tuturor;
Miluieste-ma pe mine, care aduc Tie lacrimi pentru pacatele mele;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

si Condacul 1:

     Mielule al lui Dumnezeu, Cela ce ridici pacatele lumii, auzi tanguirea mea si ia aminte la durerea inimii mele, ridica de la mine povara cea apasatoare a pacatelor mele; Cela ce ai purtat neputintele noastre, primeste intru pocainta pe cea care se cucereste Tie, rugandu-se si strigand din adancul sufletului: Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieste-ma pe mine, cea cazuta!

Dupa aceea zicem aceste rugaciuni:

RUGACIUNEA INTAI:

     O, Stapane, Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu! Cela Ce din preamulta bunatatea Ta pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire Te-ai imbracat in trup, si Te-ai rastignit, si Te-ai ingropat, si prin Crucea Ta ai innoit firea noastra cea stricat, primeste pocainta mea pentru pacatele ce le-am facut si auzi cuvintele mele: pacatuit-am, Doamne la cer inaintea Ta, cu cuvantul, cu fapta, cu sufletul si cu trupul si cu cugetul mintii mele; am calcat randuielile tale, nu am ascultat poruncile Tale, am maniat Bunatatea ta, Dumnezeul meu-dar fiindca a Ta este zidirea, nu ma deznadajduiesc pentru mantuirea mea, ci nemarginita Ta Milostivire indraznind alerg si ma rog Tie: Doamne! Intru pocainta da-mi inima Infranta, si primeste-ma cand ma rog, si da-mi gand bun, da-mi lacrimi si umilinta, Doamne, da-mi dupa harul Tau sa pun inceput bun. Miluieste-ma, dumnezeule, miluieste-ma pe mine, cea cazuta, si pomeneste-ma pe mine, pacatoasa roaba Ta, intru Imparatia Ta. Amin.

RUGACIUNEA A DOUA:

     O, Dumnezeule, Preamilostive Hristoase Iisuse, rascumparatorule al celor pacatosi! Pentru mantuirea neamului omenesc ai lasat, atotmilostivire, Cerurile preaslavite si Te-ai salasluit in valea aceasta mult-pacatoasa a plangerii, ai primit pe Dumnezeiestii Tai umeri neputintele noastre si ai purtat durerile noastre; Tu, o, Sfinte Patimitorule, ai fost ranit pentru pacatele noastre si chinuit pentru faradelegile noastre-si de aceea si noi inaltam catre Tine, Iubitorule de oameni, rugaciuni smerite. Primeste-le, Preabunule Doamne, si te pogoara catre neputintele noastre, si pacatele noastre nu le pomeni, si intoarce de la noi hotararea cea cu dreapta manie de a ne rasplati pentru faradelegile noastre. cela Ce prin atotcinstitul Tau Sange ai innoit firea noastra cea cazuta, innoieste-ne, Doamne Iisuse Hristoase, Mantuitorul nostru, si pe noi, cei care ne aflam intru stricaciunea pacatelor si mangaie inimile noastre cu bucuria desavarsitei tale iertari. Cu tanguire si lacrimi de pocainta fara de masura cadem la picioarele Dumnezeiestii Tale milostiviri: curateste-ne, Dumnezeul nostru, cu harul Tau cel Dumnezeiesc, pe noi toti, de toate nedreptatile si faradelegile vietii noastre-ca intru sfintenia iubirii Tale de oameni sa laudam atotsfant numele Tau, dimpreuna cu al Tatalui, si al Preabunului, si de viata facatorului duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Continue reading “Acatistul de pocainta pentru prunci avortati”

Acatistul Maicii Domnului, Povatuitoarea copiilor

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     O, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, Fe­cioara, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeiestile învataturi pe care le-a propovaduit Preaiubitul Tau Fiu, ajuta-i pe toti parintii binecredinciosi, ca si pe toti cei care au grija de cresterea sufleteas­ca si trupeasca a copiilor, sa priceapa cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca sa se poata ruga Tie: Po­vatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Icosul 1:

     Nu poate limba omeneasca sa spuna cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul Tau, cuvinte care stralucesc ca niste faclii pe paginile Evangheliei. Ca sa îndrageasca aceste cu­vinte, o, Nascatoare de Dumnezeu, acopera-i cu harul tau pe copii si pe cei care se roaga Tie pentru ei:

Povatuieste copiii sa fie saraci cu duhul, ca a lor sa fie Împaratia cerurilor;
Povatuieste copiii sa fie flamânzi si însetati de dreptate, ca asa se vor satura;
Povatuieste copiii sa fie blânzi, ca asa vor mos­teni pamântul;
Povatuieste copiii sa fie milostivi, ca asa se vor milui;
Povatuieste copiii sa fie curati cu inima, ca asa Îl vor vedea pe Dumnezeu;
Povatuieste copiii sa fie facatori de pace, ca asa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 2:

     Minunate sunt lucrurile pe care le-a facut Dum­nezeu si minunate sunt virtutile pe care le dobândesc credinciosii, virtuti pe care le cerem si pentru parintii si pentru copiii care Îi înalta lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 2:

     Tu, Fecioara, salas al virtutilor si ocrotitoare a ce­lor ce duc lupta cea grea cu patimile si cu dia­volii, asculta rugaciunile noastre, ale celor ce ne rugam Tie:

Povatuieste copiii sa iubeasca cele bune si toate virtutile crestinesti;
Povatuieste copiii sa împlineasca cu smerenie poruncile Domnului;
Povatuieste copiii, hranindu-i cu laptele înte­lep­ciunii dumnezeiesti;
Povatuieste copiii sa asculte îndrumarile bune pe care le primesc;
Povatuieste copiii sa fie întelepti ca serpii si blânzi ca porumbeii;
Povatuieste copiii sa vada în toti oamenii chi­pul lui Dumnezeu;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 3:

     Multi copii au ramas orfani si nu are cine sa le arate dragostea parinteasca. Ia-i în ocrotirea Ta, încalzind inimile celor din jurul lor pentru a-i creste cu dragostea pe care numai Tu le-o poti in­sufla, pentru ca ei sa Îi cânte lui Dumnezeu cân­ta­rea: Aliluia!

Icosul 3:

     Pentru toti copiii orfani sau parasiti de parinti, care plâng dupa dragostea parinteas­ca, rabdând foame, sete si frig, si pe care vrajmasul diavol i-a întinat cu nenumarate patimi, ca si pentru copiii nos­tri, ne rugam Tie, Preasfânta Maica, stiind cât de puternica este ocrotirea Ta:

Povatuieste copiii sa caute dragostea la Cel ce este Dragoste;
Povatuieste copiii sa înteleaga ca Parintele Ce­resc este adevaratul lor Parinte;
Povatuieste copiii, tamaduindu-le ranile si mân­gâindu-le prea multele dureri;
Povatuieste copiii, trimi­tând o raza de lumina peste sufletele lor suferinde;
Povatuieste copiii, alinându-le tristetea si daruindu-le sa cunoasca bucuria;
Povatuieste copiii ca sa afle calea mântuirii;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 4:

     ”Femeie, iata fiul Tau!”, ti-a zis de pe cruce Mântuitorul, aratând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar si spre fiecare din crestinii care, lupta cea buna ducând, nu se lasa biruiti, ci Îi cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

     Sa se bucure credinciosii si sa se veseleas­ca si nimeni sa nu le stea împotriva, stiind ca mare ajutor au de la Maica Domnului nostru, Maica rugaciunii si a evlaviei, care asculta cu îndurare cererile înaltate din adâncul inimii:

Povatuieste copiii sa-ti cânte “Bucura-te, cea plina de har, Domnul este cu Tine!”;
Povatuieste copiii, aducându-i la cunostinta minunilor Tale;
Povatuieste copiii, vadindu-te Maica a lor si a celor ce te lauda;
Povatuieste copiii sa Îl iubeasca pe Hristos, Mântuitorul lumii;
Povatuieste copiii sa faca voia Fiului Tau si Dumnezeului nostru;
Povatuieste copiii, crescându-i ca pe niste fii ai Parintelui Ceresc;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 5:

     De Tine se bucura toata faptura, cerul si pamântul, îngerii si sfintii care stau împrejurul Tau si îi ocrotesc pe alesii Tai, fiindu-le zid de aparare împotriva celor ce îi împiedica sa Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

     În aceasta lume, în care ispititorul ne aduce înainte chipuri ale faradelegii, mare nevoie avem de chipurile celor placuti lui Dumnezeu care au mers pe calea cea îngusta si au primit rasplata mult dorita; si noi, stiind aceasta, Te rugam:

Povatuieste copiii, cu Sfintii cei din veac, care s-au învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu;
Povatuieste copiii, cu soborul Apostolilor care au raspândit Evanghelia pâna la margini­le pa­mântului;
Povatuieste copiii, cu Sfintii Ierarhi care das­cali ai dreptei credinte au fost si minuni au savârsit;
Povatuieste copiii, cu cetele Mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi;
Povatuieste copiii, cu Sfintii Preacuviosi care prin nevointa îngeri în trup s-au aratat;
Povatuieste copiii, cu toti Sfintii la care alergam pentru rugaciune si ajutor;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 6:

     Cine nu va întelege frumusetea Bisericii? Cine va voi sa se afle în afara ei, vazând lumina pe care o raspândeste? Numai cei ce aleg întu­nericul, întunecati de mândrie diavoleasca, si nu vor sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

     De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii care au devenit madulare ale Bisericii prin unirea cu Hristos. Sfânta Fecioara Maria, Maica a Domnului, ca sa-i înveti sa nu se lipseasca de binefa­cerile acestui dar, ne rugam Tie asa:

Povatuieste copiii sa ramâna pâna la sfârsitul vietii în dreapta credinta;
Povatuieste copiii ca vietuind în ea, roade bineplacute lui Dumnezeu sa aduca;
Povatuieste copiii sa iubeasca slujbele Sfintei Biserici si sa nu se lipseasca de dulceata lor;
Povatuieste copiii sa citeasca Sfintele Scripturi si cartile de folos duhovnicesc;
Povatuieste copiii sa respinga sfaturile mincinoase ale necredinciosilor;
Povatuieste copiii sa stea tari împotriva în­ vataturilor urâte lui Dumnezeu;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 7:

     O, Preasfânta Fecioara, roaga-L pe Iubitorul de oameni Dumnezeu sa trimita peste copii da­rurile Duhului Sfânt: duhul întelepciunii, duhul întelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cu­nostintei, duhul temerii de Dumnezeu si duhul buneicredinte, ca sa te cinsteasca si sa cânte împreuna cu noi: Aliluia!

Icosul 7:

     Având porunca si putere de la Dumnezeu sa ducem o viata de sfintenie si întelegând aceasta ca pe o chemare de capatâi, îndraznim a ne ruga Tie:

Povatuieste copiii sa primeasca darurile Mân­gâietorului;
Povatuieste copiii ca în tot locul sa împlineasca voia Fiului lui Dumnezeu;
Povatuieste copiii sa urce în fiecare zi pe scara virtutii;
Povatuieste copiii sa se arate vrednici sa fie numarati în ceata alesilor Tai;
Povatuieste copiii ca din tinerete sa se gândeasca la moarte, pentru a gusta adevarata viata;
Povatuieste copiii ca prin rugaciune si purtarea crucii sa se sfinteasca;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 8:

     Multi dintre cei care si-au pus nadejdea în puterile lor, si nu în Dumnezeu, au cazut în patimi si si-au întinat sufletele, dar noi, nadaj­duind în ajutorul Tau, ne rugam Tie sa pazesti curatia copiilor, ca sa cânte lui Dumnezeu pâna la sfârsitul vietii: Aliluia!

Icosul 8:

     Stiind ca vrajmasul diavol nu conteneste a cauta sa-i rupa pe oameni de trairea duhovniceasca, încercând sa spurce pâna si curatiasufle­teas­ca a copiilor asupra carora sta binecuvânta­rea lui Dum­nezeu, te rugam, o, Maica a lui Dumnezeu:

Povatuieste copiii cum sa traiasca pentru ca la Înfricosatoarea Judecata sa fie izbaviti de vesni­cele chinuri;
Povatuieste copiii sa deosebeasca ce este bine de ce este rau în fata lui Dumnezeu;
Povatuieste copiii sa urasca pacatul si toata faradelegea;
Povatuieste copiii sa se fereasca de necuratele si ucigatoarele patimi;
Povatuieste copiii sa fie preaîntelepti împotriva mestesugirilor diavolesti;
Povatuieste copiii sa privegheze si sa se roage ca sa nu cada în ispita;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 9:

     Stiind ca mare bucurie se face în cer pentru un pacatos care se pocaieste, ne rugam Tie, Maica Preasfânta, degraba sa-i ridici cu milostivirea Ta pe copiii care din lucrarea vrajma­sului vor aluneca în pacat, ca sa Îi cânte lui Dumnezeu cu zdrobire de inima: Aliluia!

Icosul 9:

     Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepa­dându-se de tatal sau, si-a risipit viata departe de casa sa, si mult s-a veselit când a fost primit îna­poi cu bratele deschise. Te rugam, Preasfânta Nas­catoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cadea în pacat sa îi ridici pe copiii pentru care cadem la milostivirea Ta:

Povatuieste copiii ca în tot locul sa se fereasca de cursele vrajmasului;
Povatuieste copiii ca, de vor cadea în ispite, fara sovaiala sa se ridice;
Povatuieste copiii ca, de se vor rataci, fara zabovire sa se întoarca la Dumnezeu;
Povatuieste copiii ca, de se vor întina, prin botezul lacrimilor de pocainta sa-si curateasca sufletele;
Povatuieste copiii ca prin spovedanie curata sa ia dezlegare de pacate;
Povatuieste copiii ca dupa fiecare poticnire sa pu­na iarasi început bun mântuirii;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 10:

     Nu poate mintea omeneasca sa priceapa cu usurinta pentru ce Dumnezeu îngaduie încerca­rea copiilor prin boala si suferinta. Pentru aceasta, avându-te pe Tine Grabnica Ajutatoare, alergam la Tine si Te rugam sa le alini suferin­tele cu da­rul Tau, ca sa nu uite a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

     Dumnezeu, Cel ce rânduieste toate spre mântuirea oamenilor si nimic nu se întâmpla fara voia Sa, îngaduie ca bolile sa întunece bucuria copiilor si sa o preschimbe în întristare, iar noi, cunos­când ca nu este încercare în care sa nu-ti poti arata puterea, Maica Preamilos­tiva, strigam catre Tine:

Povatuieste copiii sa primeasca încercarile cu nadejde în Dumnezeu;
Povatuieste copiii sa ceara vindecarea de la Doctorul sufletelor si al trupurilor;
Povatuieste copiii sa poarte fara cârtire crucea bolii, daca aceasta e voia lui Dumnezeu;
Povatuieste copiii cum sa dobândeasca cununa rabdarii;
Povatuieste copiii sa nu se lase biruiti de deznadejde;
Povatuieste copiii sa nadajduiasca în mila Parintelui Ceresc;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 11:

     Nepriceputi si lipsiti de darul povatuirii stiindu-ne, ne îndreptam inimile spre Tine, Preasfânta Fecioara, ca luminati de Tine sa-i învatam pe copii sa duca o viata curata si Sfânta, o viata în care sa se vada lucrarea lui Dumnezeu, ca sa cântam cântarea de slava: Aliluia!

Icosul 11:

     Nu dorim pentru copii doar bunatatile degrab trecatoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunatatile cele duhovnicesti, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugam Tie:

Povatuieste copiii sa-L iubeasca pe Dumnezeu ca pe Parintele lor;
Povatuieste copiii sa-i iubeasca pe oameni ca pe fratii lor;
Povatuieste copiii sa închine Domnului fiecare zi a vietii lor;
Povatuieste copiii sa marturiseasca prin fapte bune dreapta credinta;
Povatuieste copiii sa fie temple vii ale Duhului Sfânt;
Povatuieste copiii ca lumina lor sa lumineze înaintea oamenilor astfel încât acestia sa se îndrepte spre Dumnezeu;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 12:

     Desarta este lumea aceasta, cu toate placerile ei cele amagitoare, si desarte sunt gândurile celor care nu înseteaza dupa Împaratia cea vesnica, dupa Raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu umilinta: Aliluia!

Icosul 12:

     Maica iubitoare de fii, care stralucesti cu pu­tere lânga tronul Fiului tau, mijloceste pentru toti copiii care nu au fost botezati, ca sa primeasca lumina Nasterii celei de Sus, iar cei care au primit-o sa traiasca o viata de evlavie, pentru ca sa le fie deschisa poarta spre Împaratia Cerurilor:

Povatuieste copiii sa doreasca mostenirea vietii vesnice;
Povatuieste copiii sa mearga pe calea cea strâm­ta a poruncilor spre Ierusalimul cel Ceresc;
Povatuieste copiii sa caute bucuria celor scrisi în Cartea Vietii;
Povatuieste copiii sa pazeasca cuvântul lui Dumnezeu, ca sa fie partasi fericirii Raiului;
Povatuieste copiii sa se nevoiasca pentru dobândirea mântuirii;
Povatuieste copiii sa duca o viata aleasa pentru a pregusta bunatatile vietii vesnice;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     O, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, care Te-ai aratat facatoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la Tine, acopera-i cu Sfântul Tau Acoperamânt pe copiii pentru care ne rugam sa mearga pe calea mântuirii, ca sa cântam împreuna cu Sfintii: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Nu poate limba omeneasca sa spuna cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul Tau, cuvinte care stralucesc ca niste faclii pe paginile Evangheliei. Ca sa îndrageasca aceste cuvinte, o, Nascatoare de Dumnezeu, acopera-i cu harul Tau pe copii si pe cei care se roaga Tie pentru ei:

Povatuieste copiii sa fie saraci cu duhul, ca a lor sa fie Împaratia Cerurilor;
Povatuieste copiii sa fie flamânzi si însetati de dreptate, ca asa se vor satura;
Povatuieste copiii sa fie blânzi, ca asa vor mosteni pamântul;
Povatuieste copiii sa fie milostivi, ca asa se vor milui;
Povatuieste copiii sa fie curati cu inima, ca asa Îl vor vedea pe Dumnezeu;
Povatuieste copiii sa fie facatori de pace, ca asa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;
Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

si Condacul 1:

     O, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeiestile învataturi pe care le-a propovaduit Preaiubitul Tau Fiu, ajuta-i pe toti parintii binecredinciosi, ca si pe toti cei care au grija de cresterea sufleteas­ca si trupeasca a copiilor, sa priceapa cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca sa se poata ruga Tie: Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

Continue reading “Acatistul Maicii Domnului, Povatuitoarea copiilor”

Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva

(14 OCTOMBRIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletelenoastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilinta ii aducem noi nevrednicii pacatosi pentru mijlocirile sale. Ca mari daruri ne-am invrednicit a dobandi, de la izvorul cel pururea curgator de bunatati al Mantuitorului nostru, si sa-i cantam : Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Icosul 1:

Ingerii din cer cu laude primind duhul tau cel fecioresc din pamintestile locasuri, de bucurie te-au incununat pentru vredniciile tale; caci femeiesc trup purtand si fire slabanoaga, ai stiut a birui toate puterile vrajmasilor prin buna intelepciune; pentru aceasta-ti cantam:

Bucura-te, inteleapta fecioara;
Bucura-te, porumbita cuvantatoare;
Bucura-te, suflet ingeresc in trup fecioresc;
Bucura-te, vrednica mijlocitoare catre Domnul;
Bucura-te, mangaierea oamenilor;
Bucura-te, alinarea de suferinta;
Bucura-te, nadejdea noastra cea tare;
Bucura-te, intarirea credinciosilor;
Bucura-te, liman lin si neinviforat;
Bucura-te, pilda bunei cucernicii;
Bucura-te, luminarea celor nepriceputi;
Bucura-te, scaparea celor deznadajduiti;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 2:

Asa Imparatul tuturor rasplateste biruintele. Asa mana proniei cea nevazuta intareste neamul omenesc, imbratisand cu credinta cele de dinsa randuite spre mantuire. Pentru aceasta sa ne departam de nelegiuiri; pana cand vom petrece in pacate? Doamne, intareste inimile noastre ca sa-Ti cantam in fapte bune cantarea cea ingereasca: Aliluia!

Icosul 2:

Preacinstita fecioara, catre tine am nazuit, catre tine care de multe ori si tu ai luat pe sfinti si pe ingeri in ajutor la pamantestile ispite; fii acum si pentru noi grabnic folositoare, caci te-ai invrednicit a intra inauntrul casei mirelui cu candela luminoasa, precum ne-a povatuit Mantuitorul Hristos, si primeste cantarea aceasta:

Bucura-te, margaritar nepretuit al vistieriei noastre;
Bucura-te, floare nevestejita a Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, temelie neclintita a crestinatatii;
Bucura-te, a fecioarelor inzestratoare si rugatoare catre Maica lui Dumnezeu;
Bucura-te, ascultatoare a preotilor cucernici;
Bucura-te, grabnica ajutatoare a strainilor;
Bucura-te, fierbinte mangaietoare a prigonitilor;
Bucura-te, milostiva povatuitoare a vaduvelor;
Bucura-te, invingatoarea dusmanilor;
Bucura-te, izbavirea tuturor celor ce te cheama spre ajutor;
Bucura-te, mare folositoare a sufletelor;
Bucura-te, vindecatoarea de rani a trupurilor;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 3:

Spre tine pururea nadajduind, de multe boli si primejdii s-a izbavit tara aceasta, alinand si prefacand mania cea cu dreptate pornita asupra noastra de la Dumnezeu, in buna si milostiva indurare, prin ale tale rugaciuni; dar si acum ingrozindu-ne marile nenorociri, la tine nazuim cu lacrimi, sa ne ajuti, ca sa scapam din primejdie si sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Epivata, vazand lauda pamantului ei, rasarind dintru ale sale, cu bucurie te-a intampinat, preacuvioasa, marturisindu-te cu mare cucernicie; iar noi, care in urma ne-am invrednicit a dobindi moastele tale, cum vom putea indestul a propovadui minunile pe care le-ai facut, de nu cantam acestea:

Bucura-te, luminatoarea Moldovei;
Bucura-te, sprijinitoarea Epivatei;
Bucura-te, invatatoarea parintilor tai;
Bucura-te, ceea ce n-ai adunat averi pamintesti;
Bucura-te, adunatoarea cerestilor daruri;
Bucura-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe;
Bucura-te, cinstitoarea hainei smereniei;
Bucura-te, indreptatoarea mindriei;
Bucura-te, cinstitoarea fecioriei;
Bucura-te, sprijinitoarea batranilor;
Bucura-te, osanditoarea dusmanilor;
Bucura-te, miluitoarea saracilor;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 4:

Preacurata Fecioara Marie, Maica lui Dumnezeu, primeste si ale noastre datornice rugaciuni de la noi nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastra sfanta ti le aducem spre iertarea pacatelor si ne da noua pace si mare mila de la Fiul tau, Caruia Ii cantam neincetat: Aliluia!

Icosul 4:

Celei dupa vrednicie si cu credinta urmatoare a cuvantului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecarilor si plata cereasca, prin glasul Mantuitorului zicand : sluga buna si credincioasa, intra intru bucuria Domnului tau, ii aducem cantarea aceasta:

Bucura-te, samanta neratacita;
Bucura-te, trup neobosit;
Bucura-te, hrana duhovniceasca;
Bucura-te, aur lamurit;
Bucura-te, foc arzator plevilor;
Bucura-te, pamant de indestulare;
Bucura-te, rodul pocaintei;
Bucura-te, alinarea relelor cugetari;
Bucura-te, risipitoare de furtuni;
Bucura-te, aducatoare de mana;
Bucura-te, datatoare de mangaieri;
Bucura-te, mijlocitoarea tuturor crestinilor catre Domnul;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 5:

Obositi de truda gandurilor lumesti ne-am desteptat acum noi, ticalosii, lacrimand, ca nu avem incotro intinde nadejdile dupa faptele noastre spre a ne linisti, nefacand nici un lucru vrednic de mantuire si temandu-ne de taiere ca smochinul neroditor, cadem inaintea ta plangand, Sfanta Paraschevo, si strigam : miluieste-ne, ca impreuna cu tine sa cantam lui Dumnezeu cantarea de mantuire: Aliluia!

Icosul 5:

Cine nu te va ferici pe tine, cuvioasa, ca te-ai invrednicit a potoli prin nevointele tale zburdalnicia trupului si a dobindi mantuirea sufleteasca cu cinstea cea neluata de maini omenesti a cerestii mariri ? Sau cine nu te va ferici iarasi ca ai strabatut prin viteazul tau cuget impletiturile vicleanului cele amagitoare, si l-ai rusinat ? Pentru aceasta primeste urmatoarea cantare:

Bucura-te, turnul biruintei;
Bucura-te, usa mantuirii;
Bucura-te, pavaza credintei;
Bucura-te, locasul statorniciei;
Bucura-te, chipul bunatatilor;
Bucura-te, apararea cinstitei cruci;
Bucura-te, inchinatoarea ei vrednica;
Bucura-te, ca prin al ei ajutor ai fost izbanditoare;
Bucura-te, ca printr-insa te-ai facut lui Hristos urmatoare;
Bucura-te, a biruintei frumoasa stalpare;
Bucura-te, invingatoare a stapanirii iadului;
Bucura-te, mostenitoarea cerestii mangaieri;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 6:

Dar cum vom canta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lauda marirea faptelor tale, noi nevrednicii ? Ca nici faptele, nici credinta nu ne apropie de preacinstitele tale lucrari; dar, marturisind slabiciunea noastra, ne rugam tie a ne ajuta si a mijloci catre Dumnezeu sa primeasca cantarea: Aliluia!

Icosul 6:

Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici un ajutor omenesc de la nimeni nu asteptam, toti ne-au parasit deodata, pana si placerile ce odinioara ne desfatau acum se lupta cu noi; vai de ticalosia noastra, nu avem alta nadejde decit mila lui Dumnezeu si al tau ajutor sfant. Pentru aceasta ne rugam tie, grabeste a ne asculta, vindecandu-ne, ca sa cantam tie:

Bucura-te, leacul durerii;
Bucura-te, mana vindecarii;
Bucura-te, casa ocrotirii;
Bucura-te, raza mangaierii;
Bucura-te, cortul indestularii;
Bucura-te, roua fierbintelii;
Bucura-te, mantuirea de boli;
Bucura-te, scaparea celor inspaimantati;
Bucura-te, izgonitoare de pagube;
Bucura-te, privighetoare neadormita; Bucura-te, stea luminatoare;
Bucura-te, scara izbavitoare;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 7:

Doamne, cerceteaza si vindeca pe robii tai cei cuprinsi de durere, zice preacuvioasa, rugandu-se neincetat, ca nu au reazem, nici mangaiere. Iar zilele grele sunt, si pentru ca ne-am mantuit, sa ne bucuram si sa cadem la Dumnezeu, pocaindu-ne si cantand: Aliluia!

Icosul 7:

Nelegiuirile noastre, multimea strambatatilor pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astazi ne osandesc si nu stim ce vom raspunde mergand la judecata, unde toti ne prigonesc, toti se ridica asupra noastra sa ne impileze; tu insa, o, preabuna maica, care asculti marturisirea noastra, mijloceste catre Domnul, sa prefaci soarta osandirii noastre in bunatati, scotind din inimile vrajmasilor nostri toata uraciunea si te vom preamari cu laude ca acestea:

Bucura-te, mijlocitoarea celor gresiti;
Bucura-te, folositoarea celor asupriti;
Bucura-te, indreptatoarea judecatorilor rai;
Bucura-te, doveditoarea celor clevetiti;
Bucura-te, scaparea celor judecati si osanditi;
Bucura-te, contenire a patimilor;
Bucura-te, nesprijinitoarea celor ce cauta numai folosul lor;
Bucura-te, neizbandire a mijlocitorilor celor vicleni;
Bucura-te, domolire a celor puternici;
Bucura-te, inlesnire a slabanogilor;
Bucura-te, starpitoare a rautatilor;
Bucura-te, izvoratoare a milostivirii;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 8:

Acestea graind, ne linistim, ne veselim si ne bucuram; salta sufletele noastre ca nu-si vor rade de noi vrajmasii nostri. Nu ne va parasi Dumnezeul nostru pana in sfarsit, pentru rugaciunile tale, preacuvioasa, ci trimitand mila Lui asupra poporului, precum este obisnuit, si noi, nevrednicii, ne vom impartasi cu el de ale Sale bunatati, cu care dimpreuna vom cinta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

     La toti vom spune minunile tale, in glas vom canta praznuirea ta, dupa datoria obstii care ti-aduce spre multumire : marire laudei tale, marire indelung-rabdarii cu care te-ai incununat, nevoindu-te prin credinta, marire faptei celei cu statornicie urmata dupa pilda Iubitorului de oameni; pentru acestea graim catre tine:

Bucura-te, mireasa duhovniceasca;
Bucura-te, cununa adevarului;
Bucura-te, toiagul biruintei;
Bucura-te, marirea monahilor;
Bucura-te, povatuitoare a obstii;
Bucura-te, cinstitoare a cuvioaselor;
Bucura-te, pazitoare a sihastrilor;
Bucura-te, pomenitoare a veacurilor;
Bucura-te, propovaduitoare a dreptei credinte;
Bucura-te, surpatoare a eresurilor;
Bucura-te, dobandirea slavei dumnezeiesti;
Bucura-te, urmatoarea Cuvantului ceresc;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 9:

Pe Sfanta folositoare celor ce sunt intru nevoi, toti cu bucurie sa o laudam, pe cinstita Parascheva, ca aceasta viata nestricacioasa a luat in veci; pentru aceasta marire a aflat, si darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cantand: Aliluia!

Icosul 9:

Rau-cugetatorii prin tine mustrati fiind, se inspaimanta vazand slava lui Dumnezeu, cea gatita omului departat de pacate, in tine luminand, vazand taina cea necuprinsa a chipului maririi, asupra ta cuvioasa, ca astazi straluceste aducand credinciosilor daruri de vindecari; pentru aceasta ei s-au rusinat pocaindu-se si noi ne-am veselit, cantandu-ti tie:

Bucura-te, izbavitoarea noastra;
Bucura-te, povatuitoare;
Bucura-te, indreptatoare;
Bucura-te, izgonitoare de rele;
Bucura-te, aducatoare de bun miros;
Bucura-te, otravitoarea jivinelor;
Bucura-te, starpitoarea insectelor;
Bucura-te, feritoarea de naluciri;
Bucura-te, risipitoarea de grindina;
Bucura-te, aducatoarea de ploi manoase;
Bucura-te, imbelsugatoarea de roade bune;
Bucura-te, veselitoarea plugarilor;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 10:

Niciodata nu vom inceta a vesti minunile tale, preacuvioasa, ca de n-ai fi stat tu, rugandu-te pentru tara aceasta pe care o pazesti cu preacuratele tale moaste, cine ne-ar fi izbavit din atatea primejdii, sau cine ne-ar fi usurat de bolile care au venit asupra noastra, pentru pacatele noastre cele multe? Deci dimpreuna cu tine cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Zidurile casei parintilor tai n-au fost puternice, nici indestulatoare pentru a te opri de la marimea hotararii ce ai facut, fagaduindu-te a imbratisa viata monahiceasca; pentru aceasta si departandu-te de toata dezmierdarea si placerile lumesti, haina cea scumpa cu a cersetorului, venind de la biserica, ai schimbat-o, parasindu-ti parintii care te certau cu mustrari de la asemenea plecare. Deci cu smerenie dobandind cele preainalte, de la toti auzi:

Bucura-te, trandafir neatins de viermele trufiei;
Bucura-te, crin rasadit in gradina cea de sus;
Bucura-te, patul nevinovatiei;
Bucura-te, scaunul domniilor;
Bucura-te, sceptrul celor ce conduc;
Bucura-te, ocrotitoare neobosita;
Bucura-te, aparatoare neinfruntata;
Bucura-te, prigonitoare a celor ce ne ispitesc;
Bucura-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc;
Bucura-te, intaritoare a celor ce ne slujesc;
Bucura-te, luminatoare a celor ce ne mangaie;
Bucura-te, impreuna-lucratoare cu cei ce ne hranesc;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 11:

Suntem plini de pacate, indurate Doamne, si greu se lupta sufletele noastre gandind la judecata, caci ce vom face noi pacatosii, napadindu-ne deodata neprevazutul sfarsit ? Mila cerem, Doamne, mila Hristoase al nostru, caci nu avem chip de indreptare; nu trece cu vederea rugaciunile noastre si pocainta, care in tot ceasul dupa pacate ne-a cuprins si primeste ca inchezasuitoare a bunei noastre vointe si a temerii de Tine, rugaciunea aceasta, pe langa care Ti-aducem mijlocitoare si pe maica noastra Parascheva, cantand cu dansa dimpreuna: Aliluia!

Icosul 11:

Multi pacatosi mai inainte de noi si-au dobandit mantuirea umilindu-se. Cum dar si noi ne vom departa de aceasta nadejde ? Catre tine insa nazuim, preacuvioasa maica, si nu vom fi rusinati, nedepartandu-te de noi ca de pacatosul acela care langa tine a fost inmormantat fara a i se cunoaste nevrednicia sa si pentru care ai cerut prin vedenie sa i se mute trupul cel stricat de langa moastele tale. Deci ne rugam primeste rugaciunile si lacrimile noastre, mijlocind iertarea pacatelor noastre pentru ca iti cantam:

Bucura-te, smerenie inalta;
Bucura-te, fecioara neintinata;
Bucura-te, comoara nedesertata;
Bucura-te, maica prealaudata;
Bucura-te, mantuirea cea smerita;
Bucura-te, lauda celor cinstiti;
Bucura-te, mangaierea celor nenorociti;
Bucura-te, povatuitoarea celor rataciti;
Bucura-te, buna mea sfatuitoare;
Bucura-te, preablanda indreptatoare;
Bucura-te, sufleteasca veselitoare;
Bucura-te, grabnica ajutatoare;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 12:

Nespusa este mangaierea noastra, privindu-te, cu noi petrecand, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis tarii acesteia; ca de ce boli am fost cuprinsi si nu ne-ai vindecat; in cate scarbe si nu ne-ai bucurat; de cate ori lipsiti, prigoniti si in razboaie si tu ne-ai ajutat noua, in totul plinind cuvintul Mantuitorului din Evanghelia Sa ! Pentru aceasta cu smerenie dobandind dreapta cea preainalta la scaunul maririi, iti cantam tie : Bucura-te! si lui Dumnezeu lauda cea cereasca: Aliluia!

Icosul 12:

Izbaveste-ne pe noi, maica, de toata boala, de ciuma, de holera si de vrajmasi; izbaveste-ne pe noi, maica, de lacuste, de gindaci si de toata rautatea; izbiveste-ne pe noi, maica, de foc, de grindina si de fulger; izbiveste-ne pe noi, maica, de chinul cel de veci si de ceasul osindirii si ne invredniceste a dobindi prin rugaciunile tale starea cea de-a dreapta in ziua judecati, prin mintuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne si hranindu-ne in pace pana la rasuflarea cea mai de pe urma, ca sa-ti cintam:

Bucura-te, alauta duhovniceasca;
Bucura-te, trambita apostoleasca;
Bucura-te, faclie luminoasa;
Bucura-te, raza cereasca;
Bucura-te, nadejdea oamenilor;
Bucura-te, izgonirea demonilor;
Bucura-te, tamaduirea ranilor;
Bucura-te, feritoarea de rautati;
Bucura-te, aducatoarea de bunatati;
Bucura-te, luminatoarea casnica a Moldovei;
Bucura-te, izbavitoarea lui Vasile Voievod si a altor miluitori;
Bucura-te, sprijinitoarea si a mea, a smeritului pacatos;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

Ne inchinam lui Dumnezeu si cinstim sfantele tale moaste, Cuvioasa Maica Paraschevo, propovaduind cu marire si cantari toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu si pentru a noastra mantuire am dobindit; bine primita fa rugaciunea noastra, sfanta, si grabeste totdeauna a ne ajuta ca sa cantam cu bucurie ispravile tale si slava lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Ingerii din cer cu laude primind duhul tau cel fecioresc din pamintestile locasuri, de bucurie te-au incununat pentru vredniciile tale; caci femeiesc trup purtand si fire slabanoaga, ai stiut a birui toate puterile vrajmasilor prin buna intelepciune; pentru aceasta-ti cantam:

Bucura-te, inteleapta fecioara;
Bucura-te, porumbita cuvantatoare;
Bucura-te, suflet ingeresc in trup fecioresc;
Bucura-te, vrednica mijlocitoare catre Domnul;
Bucura-te, mangaierea oamenilor;
Bucura-te, alinarea de suferinta;
Bucura-te, nadejdea noastra cea tare;
Bucura-te, intarirea credinciosilor;
Bucura-te, liman lin si neinviforat;
Bucura-te, pilda bunei cucernicii;
Bucura-te, luminarea celor nepriceputi;
Bucura-te, scaparea celor deznadajduiti;
Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

si Condacul 1:

Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilinta ii aducem noi nevrednicii pacatosi pentru mijlocirile sale. Ca mari daruri ne-am invrednicit a dobandi, de la izvorul cel pururea curgator de bunatati al Mantuitorului nostru, si sa-i cantam : Bucura-te, Paraschevo, mult folositoare!

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

Rugaciune:

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis si s-a facut toata faptura, nu intoarce fata Ta de la noi pacatosii ca sa nu vina asupra-ne mania cea groaznica si infricosatoare a durerilor, care este rodul pacatelor noastre, ce in toata ziua, nenumarate, cu nesocotinta le savarsim. Noi suntem pacatosi, netrebnici si plini de rautate; iar Tu esti izvorul vietii si al milostivirii. Nu ne lasa, Doamne! Nu trece rugaciunea noastra a pacatosilor, nici ne rasplati noua dupa nelegiuirile noastre, ci pentru ca nu suntem vrednici a castiga milostivirea prin sarguinta cea de toate zilele, daruieste-ne-o Tu ca un indurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugaciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, daruieste-ne noua sanatate si viata ferita de toata rautatea si ne intareste cu Duhul Tau cel stapanitor, ca din adincul inimilor, cu bucurie sa slavim Preasfant Numele Tau in veci. Amin.

Continue reading “Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva”

Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul


(7 IANUARIE)

Alcatuire a Sfintitului Patriarh Isidor al Constantinopolului

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

     Prin tine izbavindu-ne de tot necazul, dupa datorita multumire, pe tine aparatorul si fierbinte sprijinitorul nostru te rugam, cel ce ai indraznire catre Domnul, din toate nevoile ne slobozeste pe noi ca sa-ti cantam: Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Icosul 1:

     Inger inaintestatator, al cetelor dreptilor, tu esti Ioane proorocule, ca stralucind cu dumnezeiasca lumina, luminezi pe toti cei ce lauda dumnezeiasca pomenirea ta, si cu fierbinteala si dragoste te maresc si zic catre tine asa:

Bucura-te, stea de lumina purtatoare lumii;
Bucura-te, faclie stralucitoare a toata faptura;
Bucura-te, cadere de pierire demonilor;
Bucura-te, ridicarea pamantenilor celor cazuti;
Bucura-te, lumina necuprinsa de ochii omenesti;
Bucura-te, adanc mare vazut de gandurile credinciosilor;
Bucura-te, ca tu esti povatuitorul mantuirii;
Bucura-te, ca luminezi inimile credinciosilor;
Bucura-te, datatorule de bucurie al crestinilor;
Bucura-te, pierzatorul blestemului pamantenilor;
Bucura-te, prin care se lumineaza faptura;
Bucura-te, prin care se goneste necazul;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 2:

     Vazand toti prealuminata vedenia ta, proorocule, si noi zicem ca preamaritul tau chip cu nepriceputa instrainare noua se arata, caci, atingandu-te cu mana de crestetul Stapanului, ai grait asa: Aliluia!

Icosul 2:

     Intelegere din buze intinate, cum este cu putinta a lauda, numele tau, dumnezeiescule Ioane proorocule si cel mai intai tuturor cetelor dreptilor? Ci rugaciune cu cantare aducem tie asa:

Bucura-te, luminatorul vedeniei celei neobisnuite;
Bucura-te, plinirea a multa lumina;
Bucura-te, lauda dumnezeiasca a Sfintilor lui Hristos;
Bucura-te, cer cinstit al Dreptilor lui Dumnezeu;
Bucura-te, cunostinta fara de numar ce o daruiesti cantaretilor tai;
Bucura-te, sanatate preaminunata impartita credinciosilor;
Bucura-te, minune mult marita de ingeri;
Bucura-te, cel ce esti rana demonilor de mult plans;
Bucura-te, lumina mai stralucita decat soarele;
Bucura-te, zarea focului celui dumnezeiesc;
Bucuraste, luminarea si dulceata credinciosilor;
Bucura-te, povata si lumina orbilor;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 3:

     Putere din cer, Ioane proorocule, daruieste noua celor ce laudam infricosatoarea si uimitoarea ta minune cea purtatoare de lumina si ca aurul stralucitoare si preamarita, ca luminezi inimile credinciosilor, celor ce cu credinta canta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

     Toata lumea te are pe tine mare aparator si bun ajutor intru nevoi; pentru aceea ca pe un aparator al credinciosilor, si grabnic izbavitor, te cinstim pe tine, si intru pomenirea ta daruri ca acestea aducem tie:

Bucura-te, facatorule de multe minuni;
Bucura-te, intelepte datator de porunca noua;
Bucura-te, fierbinte risipitor de vrajmasi;
Bucura-te, mangaietor al firilor celor necajite;
Bucura-te, ca te rogi pentru noi catre Domnul;
Bucura-te, ca tu pe tiranul il gonesti de la noi;
Bucura-te, ca luminezi inimile credinciosilor;
Bucura-te, ca indepartezi gandurile cele pline de rautate;
Bucura-te, fierbinte folositor al bolnavilor;
Bucura-te, margaritarul cel luminat al lui Hristos;
Bucura-te, prin care se lumineaza lumea;
Bucura-te, prin care s-a gonit viclesugul;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 4:

     Din toate necazurile slobozesti pe toti, care cu dragoste si bucurie savarsesc pomenirea ta cea purtatoare de lumina, Sfinte Ioane proorocule si botezatorule; caci, ca o faclie purtatoare de stralucire, luminezi pe cei ce lauda pe Dumnezeu cu cantarea: Aliluia!

Icosul 4:

     Soare purtator de lumina, sfesnic cu stralucire de aur, sfinteste, curateste pe cei ce praznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiasca, ca se infricoseaza toti, graind tie asa:

Bucura-te, sfesnicul luminii celei neapuse;
Bucura-te, scaun de nematerialnic foc;
Bucura-te, mangaierea sufleteasca a pamantenilor celor necajiti;
Bucura-te, sanatate trupeasca a oamenilor celor bolnavi;
Bucura-te, stalpul de bucurie cel in chip de foc al dreptilor;
Bucura-te, cetate de Dumnezeu sadita, si frumusetea oamenilor;
Bucura-te, carmaci prealuminat celor ce inoata;
Bucura-te, hranitor preamarit al celor flamanzi;
Bucura-te, stea mai luminata decat soarele;
Bucura-te, sfesnic stralucitor cu raze de aur;
Bucura-te, datatorule de daruri inteleptilor;
Bucura-te, ajutatorul celor lipsiti;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 5:

     Proorocule, vrand sa mantuiasea Domnul pe pamanteni din inselaciune, ai iesit din pustie ca un Inaintemergator al Domnului si ai inmultit pe pamant darul din destul, Sfinte, si toate le-ai luminat cu dumnezeiasea cunostinta; pentru aceea cantam lui Dumnezeu asa: Aliluia!

Icosul 5:

     Vazut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstita mana ta, cand s-a atins sa boteze pe Domnul si s-au infricosat, si cantare dumnezeiasca cu buna alcatuire s-au nevoit a canta tie asa:

Bucura-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos;
Bucura-te, intelepciunea tuturor neamurilor;
Bucura-te, doctore luminat al bolnavilor;
Bucura-te, gonitorul cel infricosator al demonilor;
Bucura-te, frumusetea cea prealuminata a Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu;
Bucura-te, minunea minunilor cu multa marire;
Bucura-te, dare cinstita cu multa daruire;
Bucura-te, vas duhovnicesc prealuminat;
Bucura-te, comoara darului cea preacinstita;
Bucura-te, luminatorule al maritilor mucenici;
Bucura-te, podoaba cea cinstita a preotilor;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 6:

     Capul tau cel dumnezeiesc taindu-ti-se, Ioane proorocule Irodiada purtandu-l se minuna, ca n-a cunoscut de ce se mustra; si acum ca un inger petreci si cu oamenii vorbesti, iar ucenicii, vazand taierea ta, tanguindu-se, au cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

     Proorocule, cand ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine dupa mine, s-au infricosat toti auzind acestea, pana cand au vazut pe Acela botezat, si cantand au grait catre tine unele ca acestea:

Bucura-te, margaritar de mult pret;
Bucura-te, gura cantarilor celor cinstite;
Bucura-te, lauda cea dulce a proorocilor;
Bucura-te, arma cea nebiruita a credinciosilor;
Bucura-te, graiul cel frumos al pustnicilor;
Bucura-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoti;
Bucura-te, turnul cel nebiruit al credinciosilor;
Bucura-te, faclia cea prealuminata a Bisericii;
Bucura-te, hranitorul saracilor si al strainilor;
Bucura-te, vindecatorul orbilor si al schiopilor;
Bucura-te, piatra scumpa de mult pret;
Bucura-te, faclie mult-luminoasa;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 7:

     Mare acoperitor si folositor, ca pe un turn de tarie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce esti mai cinstit decit toti pamantenii, si decat toti dreptii si preacuviosii si arhiereii, ca se spaimanteaza toti cunoscandu-ti viata cea nematerialnica si de aceea canta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

     Aratat-a faptura noua Stapanul tuturor, prin tine, Ioane, caci, fiind atins crestetul Stapanului de mana ta care tremura, ne-a sfintit pe noi, si a luminat pe cei ce graiesc catre tine unele ca acestea:

Bucura-te, datatorul bucuriei celei dumnezeiesti;
Bucura-te, pierzatorul blestemului inselaciunii celei diavolesti;
Bucura-te, luminarea si lauda stintelor;
Bucura-te, desfatarea si bucuria dreptcredinciosilor; Bucura-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taina;
Bucura-te, crin cu bun miros;
Bucura-te, vedenie infricosatoare;
Bucura-te, ca umpli de buna mireasma sufletele;
Bucura-te, pazitorul cel nebiruit al pamantenilor;
Bucura-te, scara cea cu buna-suire a credinciosilor;
Bucura-te, prin care se innoiesc cele de jos;
Bucura-te, prin care se inchina cele de sus;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 8:

     Vedenie straina daca a vazut Zaharia pentru tine, fiul lui, Ioane proorocule, s-a spaimantat cand a vazut pe Gavriil, de a carui frica a ramas mut pana cand te-ai nascut, si indata a cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

     Cu totul esti tu celor din nevoi straja tare, si ocarmuitorilor slava si stapanie, ca prin tine, Ioane, credinciosii biruiesc toate semintiile vrajmasilor si, laudandu-te, te maresc cu tocmita cantare asa:

Bucura-te, izbavirea si curatirea pacatelor;
Bucura-te, vas cinstit al Domnului;
Bucura-te, cantare infrumusetata a Stapanului;
Bucura-te, cetate de Dumnezeu sadita si Rai de hrana;
Bucura-te, loc de Dumnezeu umblat si lumina vietii;
Bucura-te, ca ai inflorit rodul curatiei;
Bucura-te, ca izvorasti raul intelepciunii;
Bucura-te, saditorul livezii celor fara de materie;
Bucura-te, lucratorul odraslei celei nestricacioase;
Bucura-te, prin care ne-am luminat toti;
Bucura-te, prin care s-au mantuit credinciosii;
Bucura-te, ca izvorasti luminarea dreptei credinte;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 9:

     Infricosatu-s-a Elisabeta, daca a vazut pe Maica lui Iisus, venind catre dansa la inchinare, si pruncul in pantecele ei cu bucurie a grait: Cel ce luminezi toate, lumineaza-ne si pe noi care cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

     Daca au intrat in urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei intelegand dezlegarea celor nevazute ce vor sa fie, toti s-au minunat si au grait asa:

Bucura-te, tainuitorule al celor negraite;
Bucura-te, dezlegatorule al stricaciunii celui intai-zidit;
Bucura-te, datatorul cunostintei de cele ce vor sa fie;
Bucura-te, surpatorul mandriei celor potrivnici;
Bucura-te, reazem si tarie dreptmaritorilor ocarmuitori;
Bucura-te, tarie si folositor credinciosilor domni;
Bucura-te, ca luminezi ochii inimilor;
Bucura-te, ca intuneci gandurile cele rele;
Bucura-te, cantare frumoasa si cu bun miros;
Bucura-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune;
Bucura-te, doctorul sufletelor si al trupurilor;
Bucura-te, aratatorul minunilor celor multe;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 10:

     Sfinte, izbaveste de toate nevoile pe toti cei ce alearga catre tine, la dumnezeiasca pomenirea ta cea purtatoare de lumina si cu raze stralucitoare; ca ai indraznire catre Dumnezeu, si poti sa izbavesti din nevoi pe cei ce cu dragoste Ii canta Lui: Aliluia!

Icosul 10:

     Zid esti oamenilor, Sfinte Ioane, si turn nebiruit intru razboaie, ca, prin folosirea ta cea nebiruita, se biruiesc taberele vrajmasilor; iar noi, fiind mantuiti graim catre tine unele ca acestea:

Bucura-te, folositorul cel tare al pamantenilor;
Bucura-te, alungatorul cel tare al dusmanilor;
Bucura-te, cel ce biruiesti tabere in zile de razboi;
Bucura-te, cel ce daruiesti sfaturi de taina;
Bucura-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taina;
Bucura-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc;
Bucura-te, ca izvorasti raul vindecarii;
Bucura-te, ca din tine curg paraie minunate;
Bucura-te, steaua care luminezi lumea;
Bucura-te, lumina care luminezi cele intunecate;
Bucura-te, umblarea si taria schiopilor;
Bucura-te, povata si lumina orbilor;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 11:

     Proorocule Sfinte Botezatorule, pentru multimea minunilor tale celor vrednice de lauda, de ti-am aduce cantari si glasuri care sa minuneze tot neamul omenesc, nimic nu savarsim cu vrednicie, fata de darurile tale, pe care le daruiesti noua celor ce cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

     Purtatorule de lumina si dunmezeiescule Ioane proorocule, cu infricosatoarele si luminatele tale minuni lumineaza si straluceste inima noastra a celor ce cu dragoste aducem tie rugaciuni si graiuri ca acestea:

Bucura-te, folositorul saracilor si al vaduvelor;
Bucura-te, vindecatorule al multor neputinciosi si bolnavi;
Bucura-te, lauda cea dulce a celor necajiti;
Bucura-te, mangaierea frumoasa a celor osteniti;
Bucura-te, intarirea cea preamarita si minunata a credinciosilor;
Bucura-te, proorocia si ingradirea de aparare a Bisericilor;
Bucura-te, ca celor ce inoata tu le esti povatuitor;
Bucura-te, ca te-ai aratat doctor celor bolnavi;
Bucura-te, locul hranei celei fara de moarte;
Bucura-te, pacea vietii celei nestricacioase;
Bucura-te, tarina a pomilor celor infloriti;
Bucura-te, radacina din odrasla pururea vie;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 12:

     Sfinte botezatorule, da dar dumnezeiese din cer cantaretilor tai, ca luminezi ca o faclie prealuminata pe cei credinciosi si arzi pe cei ce nu canta cinstitei tale biserici si lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Se lumineaza credinciosii de a ta vedere, laudandu-te cu cantari prea marite, caci ca un Rai frumos dumnezeiesc si stapanesc, Botezatorule Sfinte, inmiresmezi sfintind pe cei ce te lauda pe tine cu fierbinteala si-ti canta asa:

Bucura-te, margaritarul cel frumos si de mult pret;
Bucura-te, izvorul cel preafrumos si preabogat;
Bucura-te, vasul cel iubitor de mir ingerilor si oamenilor;
Bucura-te, numele cel scump al proorocilor si al apostolilor;
Bucura-te, sabie infricosatoare asupra ereticilor;
Bucura-te, pecetea celor doua Testamente;
Bucura-te, ca izbavesti din nevoi pe cei robiti;
Bucura-te, ca biruiesti pe cei protivnici credinciosilor;
Bucura-te, floarea cea preafrumoasa a dreptei credinte;
Bucura-te, mirul celor cu bun dar;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

     Sfinte Ioane proorocule, dulceata lumii, frumusetea cerului cea impatrit luminata, primind aceasta rugaciune de acum, izbaveste pe toti din toate nevoile, si-i scoate din chinul cel ce va sa fie pe cei ce te lauda cu credinta, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

     Inger inaintestatator, al cetelor dreptilor, tu esti Ioane proorocule, ca stralucind cu dumnezeiasca lumina, luminezi pe toti cei ce lauda dumnezeiasca pomenirea ta, si cu fierbinteala si dragoste te maresc si zic catre tine asa:

Bucura-te, stea de lumina purtatoare lumii;
Bucura-te, faclie stralucitoare a toata faptura;
Bucura-te, cadere de pierire demonilor;
Bucura-te, ridicarea pamantenilor celor cazuti;
Bucura-te, lumina necuprinsa de ochii omenesti;
Bucura-te, adanc mare vazut de gandurile credinciosilor;
Bucura-te, ca tu esti povatuitorul mantuirii;
Bucura-te, ca luminezi inimile credinciosilor;
Bucura-te, datatorule de bucurie al crestinilor;
Bucura-te, pierzatorul blestemului pamantenilor;
Bucura-te, prin care se lumineaza faptura;
Bucura-te, prin care se goneste necazul;
Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!

si Condacul 1:

     Prin tine izbavindu-ne de tot necazul, dupa datorita multumire, pe tine aparatorul si fierbinte sprijinitorul nostru te rugam, cel ce ai indraznire catre Domnul, din toate nevoile ne slobozeste pe noi ca sa-ti cantam: Bucura-te, Sfinte Ioane, preacinstite Inaintemergatorule!
Continue reading “Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul”

Acatistul Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de mir


(26 OCTOMBRIE)

Rugaciunile incepatoare:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Invatatorului dreptslavitoarei credinte celei intru Hristos, surpatorului si rusinatorului paganitatii, Izvoratorului de mir, Marelui Mucenic Dimitrie, ostasul cel adevarat al lui Hristos, care s-a aratat Bisericii ca un soare si mare aparator credinciosilor, toti acum cantari de multumire si laude din suflet cu dorire aducandu-i sa-i cantam: Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Icosul 1:

Credinta adevarata invatand-o, Mucenice Dimitrie, de la parintii tai, ai vietuit pe pamant prin darul lui Dumnezeu ca un inger, luminat marturisind si invatand pe toti apoi cu milostenie, cu neincetate rugaciuni si cu chinuri. Pentru care noi aducem tie aceste cantari de lauda:

Bucura-te, ca tu ca un inger pe pamant ai vietuit;
Bucura-te, ca luminat pe Hristos ai marturisit;
Bucura-te, ca din parinti binecredinciosi ai rasarit;
Bucura-te, ca dreapta credinta pana la sfarsit o ai pazit;
Bucura-te, ca prin postire si rugaciuni necontenite, ingerilor te-ai asemanat;
Bucura-te, ca prin faceri de bine si lacrimi, pe demoni i-ai infricosat;
Bucura-te, nemuritoare odrasla a cetatii Tesalonicului;
Bucura-te, reazem neclintit al Iliricului;
Bucura-te, saditorule al crestinatatii;
Bucura-te, dezradacinatorule al paganitatii;
Bucura-te, ca intru primejdii lumii esti mare aparator;
Bucura-te, ca celor ce cu credinta nazuiesc la tine le esti gata folositor;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 2:

Auzind imparatul Maximian ca parintele tau, mucenice al lui Hristos, a murit si socotind a te trage pe tine la un gand cu el, ti-a dat dregatoria de proconsul, iar tu de ai si primit, insa cu intelepciunea cea data tie de sus, pricepand maiestriile lui ai ramas cu darul lui Dumnezeu neprins de dansele, cantand: Aliluia!

Icosul 2:

Mucenice de trei ori fericite, n-ai voit a te supune poruncii imparatului de a ucide pe toti cei ce cheama numele lui Iisus, cel rastignit, ci mai vartos luminat L-ai marturisit pe El. Si ca alt Pavel pe toti ai invatat Sfanta credinta, iar multa inchinare la idoli, cea fara de Dumnezeu, o ai dezradacinat. Pentru aceea vrednic esti a auzi de la noi acestea:

Bucura-te, ca afara de Dumnezeu, n-ai ales mai mult;
Bucura-te, ca vointei imparatului nu te-ai supus;
Bucura-te, ca pe Dumnezeu cel Adevarat L-ai marturisit luminat;
Bucura-te, ca trupul tau vitejeste nu l-ai crutat;
Bucura-te, ca tu credinta cea in Iisus Hristos o ai marturisit;
Bucura-te, ca pe vrajmasii Crucii i-ai biruit;
Bucura-te, ca locuitorilor Tesalonicului alt Pavel te-ai aratat;
Bucura-te, ca pe ei credinta cea in Hristos i-ai invatat;
Bucura-te, ca cinstea tiranului imparat o ai batjocorit;
Bucura-te, ca de sfaturile lui te-ai lepadat;
Bucura-te, ca de darurile lui te-ai ingretosat;
Bucura-te, ca plata pentru dreapta credinta de sus ai luat;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 3:

Plin fiind de darul lui Dumnezeu, Mucenice Dimitrie, care te lumina si te inteleptea prin fapte bune, ca pe o scara mergand din putere in putere, viteaz ostas te-ai aratat al cerescului Imparat, Iisus. Netemandu-te de neputinciosul imparat pamantesc, Imparatului Hristos cu mare glas ai cantat: Aliluia!

Icosul 3:

Ravnind, ai ravnit pentru dreapta credinta a lui Hristos, pe care o aveai pururea in inima ta, rabdatorule de chinuri; mai inainte de a veni Maximian in Tesalonic, ai incredintat averea ta slugii tale Lupu, ca sa o imparta la saraci, iar tu, Sfinte, prin rugaciuni si post, te-ai gatit spre nevointa, stand cu indrazneata cugetare; pentru aceea iti zicem:

Bucura-te, ca momirea imparatului intru nimic o ai socotit;
Bucura-te, ca ai marturisit luminat tuturor un Dumnezeu in Sfanta Treime;
Bucura-te, ca de credinta parintilor tai tare te-ai tinut;
Bucura-te, ca n-ai ingaduit a se huli credinta cea dreapta;
Bucura-te, ca buna pilda cetatenilor Tesalonicului te-ai facut;
Bucura-te, ca negutatoria sufletului bine o ai chibzuit;
Bucura-te, ca adevarata credinta o ai inaltat;
Bucura-te, ca nedumnezeirea de tot o ai nimicit;
Bucura-te, ca bogatia ta intru nimic o ai socotit;
Bucura-te, ca toata averea la saraci o ai impartit;
Bucura-te, folositor si ajutator de obste;
Bucura-te, aparatorule cu deosebita trebuinta pentru mine;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 4:

Fiind instiintat imparatul de credinta ta, viteazule marturisitor, a venit in Tesalonic, inaintea caruia stand, cu indrazneala ai marturisit pe Hristos, Dumnezeu Adevarat, iar multimea de zei cea paganeasea o ai ocarat; de care el foarte maniindu-se, a poruncit sa te inchida in temnita, unde intrand tu, cuvios suflet ai cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Foc arzator avand in sufletul tau, fericite Mucenice Dimitrie, pentru dragostea Celui dorit al tau, intru nimic socotind chinurile, intarit de darul Lui, vesel ai intrat in temnita, sezand ca intru o camara luminoasa, rugandu-te si cantand psalmi; pentru care de la noi auzi acestea:

Bucura-te, ca ai fost imputernicit cu darul lui Hristos;
Bucura-te, ca pe vrajmasi, cu rabdare i-ai biruit;
Bucura-te, ca pentru Hristos in temnita ai fost dat;
Bucura-te, ca pe diavolul l-ai infiorat;
Bucura-te, ca temnita tie camara luminoasa s-a aratat;
Bucura-te, ca in ea, cu cantari si doxologii pe Dumnezeu ai laudat;
Bucura-te, ca, ingradindu-te cu semnul crucii, pe scorpie ai calcat;
Bucura-te, ca ea, calcata fiind, nevatamat ai ramas;
Bucura-te, ca ai urat dregatoria pamanteasca de proconsul;
Bucura-te, ca cereasca ostasie ai indragit;
Bucura-te, ca parintilor tai prin rugaciuni ai fost dat;
Bucura-te, ca toata cetatea s-a bucurat de nasterea ta;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 5:

Paganul imparat, indeletnicindu-se cu jocuri in arene, multi din crestini erau ucisi de catre un om, puternic luptator, anume Lie, din neamul vandalilor; aceasta faradelege nesuferind-o crestinul Nestor tanarul, aprins de ravna a alergat la tine in temnita, spunandu-ti si cerand binecuvantare si rugaciuni ca sa-l poata birui; iar tu, Sfinte Mucenice, nadejde avand in Cel ce te intarea pe tine, insemnandu-l cu semnul Crucii, i-ai zis: du-te, ca pe Lie vei birui si pentru Hristos vei marturisi, cantand dimpreuna: Aliluia!

Icosul 5:

Tanarul Nestor, nadejde in Dumnezeu avand prin tine, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, indata alergand la acea priveliste, cu mare glas a strigat: o Lie, vino sa ne luptam si amandoi; iar imparatul vazandu-l tinerel si frumos, chemandu-l la sine i-a zis: nu vezi pe cati a omorat Lie?, momindu-l cu fagaduinta de a-l trage la un gand cu dansul. Iar el nevrand a strigat: Dumnezeul lui Dimitrie, ajuta-mi. Si indata s-a apucat cu Lie la lupta, si aruncandu-l in sulitele cele ascutite, l-a dat la amara moarte, si asa s-a plinit proorocia ta, Sfinte; pentru care te intampinam cu aceste laude:

Bucura-te, ca mandria lui Lie ai surpat;
Bucura-te, ca pe Nestor cu Lie a se lupta l-ai indemnat;
Bucura-te, ca prin semnul Crucii ai zis ca-l va birui;
Bucura-te, ca la amara moarte l-ai dat;
Bucura-te, ca tanarul Nestor, reazem tare in Hristos si in ale tale rugaciuni a avut;
Bucura-te, ca de nadejdea sa n-a fost lipsit;
Bucura-te, ca proorocia ta, Sfinte, s-a plinit;
Bucura-te, ca si Nestor pe Hristos a marturisit;
Bucura-te, ca el la momirile imparatului nu s-a supus;
Bucura-te, ca si lui cununa frumoasa la ceruri i-ai arvunit;
Bucura-te, ca din porunca imparatului, de Marcian capul i s-a taiat;
Bucura-te, ca sufletul lui la ceruri cu mucenicii s-a numarat;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 6:

Fiind instiintat nebunul imparat, cum ca tu, Mucenice Dimitrie, ai fost pricinuitor pierzarii lui Lie, s-a mahnit foarte, mai mult decat ar fi cazut din imparatia sa, si indata a poruncit ostasilor, ca asemenea cu sulitele sa fii strapuns; iar tu, vrednicule de lauda, asteptai cugetand la bunatatile ce aveai a le dobandi si cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

Sezand tu in temnita, viteazule mucenice, a cautat spre tine Domnul de sus, cercetandu-te prin ingerul Lui care ti s-a aratat ca o preafrumoasa cununa din Rai intru lumina mare, pe care punand-o pe capul tau, ti-a zis: pace tie, patimitorule al lui Hristos, Dimitrie; imbarbateaza-te, intareste-te si biruieste pe vrajmasii tai; iar tu Sfinte, ai raspuns: ma bucur intru Domnul si ma veselesc intru Dumnezeu, Mantuitorul meu; aprins de dragostea Lui, doreai a-ti varsa pentru Dansul sangele tau, pentru care noi te laudam asa:

Bucura-te, ca sezand tu in temnita vesel te-ai aratat;
Bucura-te, ca Hristos din ceruri spre tine a cautat;
Bucura-te, ca cercetare de la El prin ingeri ai primit;
Bucura-te, caci cu frumoasa cununa din rai intru lumina mare la tine a venit;
Bucura-te, ca vederea ingerului mult te-a bucurat;
Bucura-te, ca el capul cu cununa ti-a incununat;
Bucura-te, ca primind cununa, din inima ai multumit;
Bucura-te, ca pe vrajmasul foarte mult l-ai scarbit;
Bucura-te, ca pace, imbarbatare si intarire, prin inger ai luat;
Bucura-te, ca prin rabdare intemeietor dreptei credinte te-ai aratat;
Bucura-te, ca intru dansul bucurandu-te te-ai veselit;
Bucura-te, ca pentru Dansul sangele a-ti varsa ai dorit;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 7:

Incepand a se lumina de ziua, au intrat ostasii in temnita la tine, Mare Mucenice, aflandu-te stand vesel la rugaciune, si indata a inceput a te strapunge cu sulitele; iar tu, nevoitorule, cu suflet viteaz ai ridicat mana dreapta, impungandu-te intaia sulita in coasta, inchipuind astfel patima lui Hristos, Domnul tau, Cel cu sulita impuns; in mainile Lui ti-ai dat Sfantul tau suflet, cantand: Aliluia!

Icosul 7:

Cumplit si fara crutare, ostasii au strapuns trupul tau, rabdatorule de chinuri al lui Hristos, Mare Mucenic, incat pamantul s-a rosit cu sangele tau, facandu-te priveliste ingerilor si oamenilor; iar tu, rugandu-te din adancul inimii, ai ramas pana la sfarsit cu multumire rabdand si neclintit din dreapta credinta; pentru care primeste de la noi acestea:

Bucura-te, ca intrand ostasii in temnita, vesel te-au aflat stand la rugaciune;
Bucura-te, ca indata au inceput cu sulitele a te strapunge;
Bucura-te, caci cu suflet viteaz mana dreapta ai ridicat;
Bucura-te, ca intaia sulita coasta ta a strapuns;
Bucura-te, ca patima lui Hristos, Domnul tau, ai inchipuit;
Bucura-te, ca impungere in coasta ca si El ai primit;
Bucura-te, ca pamantul cu sangele tau s-a rosit;
Bucura-te, ca priveliste ingerilor si oamenilor te-ai facut;
Bucura-te, ca sulitele vesel le-ai rabdat;
Bucura-te, ca prin ele sufletul tau in mainile lui Dumnezeu l-ai dat;
Bucura-te, ca tare ca un diamant te-ai aratat;
Bucura-te, ca pana la sfarsit, multumind din adancul inimii, te-ai rugat;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 8:

Mucenice de trei ori fericite, dandu-ti Sfantul suflet in mainile Domnului tau, Caruia cu credinta ai slujit, s-a dus sa petreaca in locasurile cele ceresti impreuna cu cetele mucenicilor; trupul tau aruncat fara de cinste zacea la pamant, iar oarecare din credinciosi noaptea mergand l-au luat si l-au ingropat, cantand toti lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Dupa ingroparea ta, credincioasa sluga ta Lupu, spre semnul dragostei luand haina si inelul muiate in sangele tau, Sfinte, multe feluri de boli prin ele se tamaduiau si duhurile cele necurate se goneau; de care minune instiintandu-se tot Tesalonicul, necredinciosul imparat Maximian a poruncit ca si pe fericitul Lupu sa-l prinda si sa-i taie capul; si asa sluga cea buna dupa stapanul sau, adica dupa tine, Sfinte Dimitrie, s-a dus la Domnul; pentru care noi iti cantam asa:

Bucura-te, ca trupul tau strapuns fiind a ramas jos;
Bucura-te, ca Iisus crestetul tau l-a incununat frumos;
Bucura-te, ca nevointa ta cea muceniceasca acum ai savarsit;
Bucura-te, caci cu mucenicii in locasurile ceresti esti preamarit;
Bucura-te, ca de la pamint la cele ceresti te-ai ridicat;
Bucura-te, caci cu mucenicii dimpreuna te-ai numarat;
Bucura-te, ca lui Lupu, credincioasa sluga ta, haina si inelul tau i-ai dat;
Bucura-te, ca prin ele feluri de boli ai vindecat;
Bucura-te, ca si lui din porunca lui Maximian i s-a taiat capul;
Bucura-te, ca el, dupa tine, stapanului sau, a urmat;
Bucura-te, cel ce credinciosilor esti izvor de minuni nedesertat;
Bucura-te, ca demonilor esti rana anevoie de vindecat;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 9:

Deasupra mormantului tau, Sfinte, fiind zidita o biserica mica, in care se savarseau multe minuni si feluri de vindecari bolnavilor se da, un boier credincios, anume Leontie, din partile Iliricului de boala grea fiind cuprins, adus si pus fiind unde Sfintele tale moaste erau in pamant ascunse, indata a dobandit tamaduire, sculandu-se sanatos; pentru care, multumind lui Dumnezeu si pe tine, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, preamarindu-te, a cantat: Aliluia!

Icosul 9:

Vrand vindecatul boier Leontie a zidi o biserica mare si frumoasa, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, spre semn de multumire, daramand pe cea mai mica, a inceput a sapa santurile spre temelie. Dar, o minune! A aflat Sfintele tale moaste intregi si nestricate, curgand din ele mir binemirositor, unde, adunandu-se poporul, cu bucurie scotandu-le din pamant, multime nenumarata de bolnavi se tamaduia; iar Leontie, plin de veselie, ridicand degrab la acel loc biserica frumoasa si minunata, intr-ansa a pus cinstitele tale moaste, in racla de mult pret; deci bucurandu-ne si noi de aceasta, graim catre tine asa:

Bucura-te, ca pe Leontie de boala grea l-ai vindecat;
Bucura-te, ca el spre multumire biserica in numele tau a ridicat;
Bucura-te, ca tu har de a face minuni de la Dumnezeu ai luat;
Bucura-te, ca trupul tau iarasi noua l-ai dat;
Bucura-te, ca indata ce din pamant s-a ivit, mir de buna mireasma la toti a tins;
Bucura-te, ca pe multi de felurite boli i-ai izbavit;
Bucura-te, ca inauntrul bisericii cu cinste de preoti s-a asezat;
Bucura-te, caci credinciosii de aceasta s-au bucurat;
Bucura-te, ca intregi Sfintele tale moaste se pazesc;
Bucura-te, ca cei ce patimesc si cu credinta nazuiesc la ele, se tamaduiesc;
Bucura-te, vas de mir neimputinat si de feluri de boli vindecator;
Bucura-te, ca pentru toti esti de daruri impartitor;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 10:

Binecredinciosul Leontie, voind a se intoarce la Iliric, a vrut sa ia o parte din Sfintele tale moaste, ca si acolo in patria sa sa zideasca o biserica in numele tau, Sfinte; iar tu, aratandu-te, l-ai certat, ca sa nu indrazneasca a lua ceva, iar el luand numai giulgiul muiat in sangele tau si o parte din aurarii, in racla de aur le-a pus si ducandu-se, a cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Minuni multe facand tu, Sfinte, prin giulgiul tau, lui Leontie aratandu-te pe cale, l-ai izbavit de furtuna ce-l ameninta si vrand cu ai sai a trece raul Istrului i-ai spus sa ia racla cu giulgiul in mainile sale si sa nu se teama; asemenea si tuturor celor ce nazuiesc cu credinta la tine le esti de obste folositor si grabnic ajutator; pentru care-ti cantam asa:

Bucura-te, ca pe Leontie, ce din Sfintele tale moaste a vrut sa ia, l-ai certat;
Bucura-te, ca giulgiul muiat in sangele tau, spre mangaierea lui l-ai dat;
Bucura-te, ca de furtuna ce-l ameninta, aratandu-te, l-ai izbavit;
Bucura-te, caci cu giulgiul tau fara vatamare l-a trecut;
Bucura-te, ca el, sosind la Sirmion, in biserica ce zidise tie, acest odor a dat;
Bucura-te, ca si acolo multi se indulcira de minuni si tamaduiri;
Bucura-te, ca pe Marian, eparhul Iliricului, de buba grea l-ai tamaduit;
Bucura-te, ca pe unul ce era indracit l-ai izbavit;
Bucura-te, ca pe altul ce ii curgea sange l-ai izbavit;
Bucura-te, ca foametea ce era in cetatea ta o ai potolit;
Bucura-te, ca pe locuitorii ei, din primejdia ce-i ameninta, i-ai izbavit;
Bucura-te, ca celor ce vindeau grau, aratandu-te aievea, le-ai poruncit sa inoate spre Tesalonic;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 11:

Sfesnic cu totul luminos fiind cinstitele tale moaste, Izvoratorule de mir, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, pus in sfesnicul bisericii lumineaza pe toti cei ce cu credinta alearga la ele; deci de un dar ca acesta sa nu ne lipsesti si pe noi Sfinte, cei ce cu dragoste ne aflam stand inaintea Sfintei tale icoane; cu multa smerenie inchinandu-ne, cerem a fi scutiti de orice potrivnice intamplari iar mai ales de infricosatoarea groaza a cutremurului si a ne invata sa cantam lui Dumnezeu, dimpreuna cu tine: Aliluia!

Icosul 11:

Evlaviosul imparat Justinian a trimis in Tesalonic barbati cinstiti sa ia o parte din Sfintele moaste, spre sfintirea bisericii pe care din nou o zidise; ajungand ei la Tesalonic si de racla ta apropiindu-se, o, minune! deodata a iesit foc si scantei de vapaie spre toti slobozind si un glas din foc infricosator zicand: stati si nu indrazniti; iar ei spaimantati de frica au cazut si intorcandu-se inapoi au spus imparatului cele ce s-au facut, aducand intru mirare pe toti; pentru care te laudam asa:

Bucura-te, ca foc si scantei de vapaie s-au vazut din racla Sfintelor tale moaste;
Bucura-te, ca minunea aceasta pe multi i-a ingrozit;
Bucura-te, ca in vis lui Onisifor, aprinzatorului de lumini, te-ai aratat;
Bucura-te, ca fapta sa, cu iubire de oameni, o ai mustrat;
Bucura-te, ca ai poruncit lui sa o paraseasca si sa se pocaiasca;
Bucura-te, ca pe el, l-ai facut a se rusina, trezindu-se din sonm;
Bucura-te, ca a doua oara iarasi aievea l-ai mustrat;
Bucura-te, ca de glasul tau ca de un tunet la pamant zacea ca un mort;
Bucura-te, ca venindu-si el intru sine si singur a marturisit fapta sa;
Bucura-te, ca spaimantandu-l, singur a spus tuturor mustrarea ta;
Bucura-te, caci cu minunile tale pe popor ai veselit;
Bucura-te, ca vrei ca toti sa se mantuiasca de la Dumnezeu;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 12:

Stand inaintea lui Hristos, Cel ce te-a intarit spre patimire, prealaudate Mare Mucenice Dimitrie, de la Dansul dar ai luat a vindeca pe toti de patimile sufletesti si trupesti; rugamu-ne deci tie, Sfinte, ca cel ce ai indrazneala multa, nu inceta mijlocindu-ne sufleteasca mantuire noua, celor ce cinstim a ta pomenire si cantam neincetat: Aliluia!

Icosul 12:

Cu cantari cinstim pomenirea ta, fericim chinurile tale si indelunga-rabdarea ta, marim si laudam minunile tale, vitejia si barbatia ta cea nebiruita; bine te cuvantam ca pe un mare ajutator si pazitor lumi, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie, si din inima graim tie acestea:

Bucura-te, ca pe episcopul cel prins de barbari l-ai slobozit;
Bucura-te, ca pe el la cetatea ta Tesalonic l-ai povatuit;
Bucura-te, ca pe cele doua fecioare, ce au cusut chipul tau, le-ai izbavit;
Bucura-te, ca pe rapitorul lor l-ai lasat batjocorit;
Bucura-te, ca degraba le-ai adus pe ele, dimpreuna cu chipul, la biserica din Tesalonic;
Bucura-te, ca acel chip inaintea altarului spre lauda ta s-a pus;
Bucura-te, ca vazindu-se ele desteptate langa mormantul tau s-au bucurat;
Bucura-te, ca cei adunati acolo, pentru minune au saltat;
Bucura-te, ca de multe ori cetatea ta de navalirea barbarilor o ai izbavit;
Bucura-te, ca pe multi din robia barbarilor i-ai slobozit;
Bucura-te, ca dimpreuna cu ingerii esti vorbitor;
Bucura-te, ca tuturor de obste catre Stapanul ne esti mijlocitor;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, rabdatorule de chinuri al lui Hristos, Izvoratorule de mir, Sfinte Mare Mucenice Dimitrie, aceasta a noastra rugaciune, ce aducem tie acum cu umilinta, primeste-o, si de bolile sufletesti si trupesti si de vrajmasii cei vazuti si nevazuti, cu rugaciunile tale cele bineprimite catre Dumnezeu, ne pazeste, ca impreuna cu tine in veacul ce va sa fie, sa cantam Lui: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Credinta adevarata invatand-o, Mucenice Dimitrie, de la parintii tai, ai vietuit pe pamant prin darul lui Dumnezeu ca un inger, luminat marturisind si invatand pe toti apoi cu milostenie, cu neincetate rugaciuni si cu chinuri. Pentru care noi aducem tie aceste cantari de lauda:

Bucura-te, ca tu ca un inger pe pamant ai vietuit;
Bucura-te, ca luminat pe Hristos ai marturisit;
Bucura-te, ca din parinti binecredinciosi ai rasarit;
Bucura-te, ca dreapta credinta pana la sfarsit o ai pazit;
Bucura-te, ca prin postire si rugaciuni necontenite, ingerilor te-ai asemanat;
Bucura-te, ca prin faceri de bine si lacrimi, pe demoni i-ai infricosat;
Bucura-te, nemuritoare odrasla a cetatii Tesalonicului;
Bucura-te, reazem neclintit al Iliricului;
Bucura-te, saditorule al crestinatatii;
Bucura-te, dezradacinatorule al paganitatii;
Bucura-te, ca intru primejdii lumii esti mare aparator;
Bucura-te, ca celor ce cu credinta nazuiesc la tine le esti gata folositor;
Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!

si Condacul 1:

Invatatorului dreptslavitoarei credinte celei intru Hristos, surpatorului si rusinatorului paganitatii, Izvoratorului de mir, Marelui Mucenic Dimitrie, ostasul cel adevarat al lui Hristos, care s-a aratat Bisericii ca un soare si mare aparator credinciosilor, toti acum cantari de multumire si laude din suflet cu dorire aducandu-i sa-i cantam: Bucura-te, Izvoratorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!
Continue reading “Acatistul Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de mir”