Sinaxar 15 Martie

Sinaxar 15 Martie

În aceastã lunã, în ziua a cincisprezecea, pomenirea sfântului mucenic Agapie si a celor sapte mucenici împreunã cu dânsul: Plisiu, Romil, Timolau, doi Alexandru si doi Dionisie.

>Acesti mucenici au trãit pe vremea împãratului Diocletian Agapie era de fel din cetatea Gazei, Timolau din Pont, cei doi Dionisie din Tripolea Feniciei, Romil era diacon al bisericii din Diospoli, iar Plisiu si cei doi Alexandru se trãgeau din Egipt. Legându-si cu totii laolaltã sufletele cu dragostea lui Hristos, si-au pus dupã aceea mâinile în cãtuse si au venit astfel înaintea guvernatorului Urban, la Cezareea, cãruia i-ai mãrturisit cã sunt crestini. Iar acela neputând sã-i înduplece sã se lepede de credintã nici cu amenintãri si nici cu fãgãduieli, a poruncit sã li se taie capetele cu sabia.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului apostol Aristobul, episcopul Britaniei, fratele apostolului Barnaba.

>Acesta a fost unul dintre cei saptezeci de ucenici. El a urmat pe sfântul apostol Pavel, propovãduind Evanghelia în toatã lumea si slujind în tot timpul marelui apostol, de cãtre care a si fost hirotonit episcop în tara britanilor, unde trãiau niste oameni sãlbatici si cruzi. Si cu toate cã acestia de multe ori l-au bãtut, iar uneori l-au târât prin piete, el a izbutit sã aducã pe multi dintre ei la Hristos. Si dupã ce a întemeiat multe biserici în care a asezat preoti si diaconi, s-a sãvârsit din viatã.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Nicandru, cel din Egipt.

>Sfântul Nicandru a trãit si el în vremea împãratului Diocletian. Crescut fiind în evlavie si legându-se cu toatã dragostea lui de mucenici, se îndeletnicea cu adunarea în ascuns a moastelor mucenicilor, pe care cu cucernicie si cu cinste le aseza apoi în locuri ascunse. Odatã, vãzând rãmãsitele unor mucenici aruncate astfel si fãrã nici o grijã, venind în timpul noptii si adunându-le le-a asezat plin de cuviosie si de cuviintã într-un loc oarecare. Dar fiind vãzut de unul dintre slujitorii idolilor, a fost pârât mai-marelui acelui loc. Fiind prins si propovãduind cu îndrãznire pe Hristos Dumnezeu adevãrat, a fost jupuit de piele, primind cununa muceniciei.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului noului mucenic Manuil Criteanul care a mãrturisit în Hios, la anul 1792, si care, de sabie fiind tãiat, s-a sãvârsit.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.