Sinaxar 26 Martie

Sinaxar 26 Martie

În aceastã lunã, în ziua a douãzeci si sasea, prãznuirea Soborului arhanghelului Gavriil, ca unul care a slujit tainei dumnezeiesti celei negrãite si mai presus de fire a Intruparii Domnului.

align=”justify”>Dupa cum este obiceiul, in ziua urmatoare unei mari praznuiri a Domnului, facem praznuire de cel care a fost trimis de Dumnezeu la Sfânta Fecioara spre a fi binevestitor al Vestii celei Bune. De la inceputuri, si pe tot parcursul istoriei mântuirii noastre, acest print si arhistrateg am Puterilor celor netrupesti a fost pentru noi oamenii Ingerul milostivirii si a bunavointei dumnezeiesti. Fiinta de foc, lipsita de orice schimbare si daruita totdeauna vederii slavei dumnezeiesti, Arhanghelul Gabriel a fost desemnat de Domnul ca “duh slujitor, trimis ca sã slujeascã, pentru cei ce vor fi moºtenitorii mântuirii” (Evrei 1, 14). Dupa Sfantul Proclu al Constantinopolului, numele lui inseamna "Dumnezeu si om" si a fost daruit de Dumnezeu ca sa vesteasca toate tainele legate de Intruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Culmea si implinirea desavârsita a acestei misiuni a sa a fost deci acel "Bucura-te" adresat Maicii Domnului si care a devenit formula de lauda si de slavirea a tuturor celor care, gratie lui, s-au facut mostenitori ai Mântuirii si s-au straduit sa urmeze pe pamânt chipul vietii ingeresti.

align=”justify”>In afara de , arhanghelul Gabriel este pomenit si pe data de si cu ocazia pomenirii icoanei athonite .

align=”justify”>, din scoala maicii Olympias din insula Patmos (Grecia).

Tot în aceastã zi, pomenirea sfintilor 26 de mucenici, care au pãtimit în Gotia, din care doi au fost preoti: Vatus si Virca; cu acesta din urmã au pãtimit si doi fii si trei fiice ale lui; apoi unul, Aprilla, a fost monah; unsprezece au fost mireni: Avip, Agna, Riax, Igatrax, Iscoos, Sila, Sighita, Suiril, Seimvla, Terma, Filga; si sapte femei: Ana, Alla, Varis, Moico, Mamica, Birgo si Animais.

>Acesti sfinti au trãit pe vremea lui Iungurih, împãratul gotilor si a lui Gratian, împãratul romanilor. Iar pentru dragostea lui Hristos au primit cununa muceniciei prin foc, atunci când Iungurih a dat poruncã sã se dea foc bisericii în care se gãseau adunati la rugãciune cei douãzeci si sase de sfinti mucenici. Tot atunci s-a mai întâmplat sã ardã si un om oarecare, al cãrui nume nu s-a pãstrat, care aducea prinosul lui la altar.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfintilor mucenici Codrat, Teodosie, Emanuil si alti patruzeci, din pãrtile Rãsãritului.

>Acesti sfinti erau de fel dintr-o tarã a Rãsãritului. Vãzând cã crestinii erau ucisi în fiecare zi de cãtre închinãtorii la idoli, s-au înteles cu totii sã se arate plini de curaj crestinesc, pentru ca astfel sã devinã mostenitori ai împãrãtiei lui Dumnezeu. Si mergând si predându-se de bunãvoie în mâinile stãpânitorului tãrii, care tocmai atunci supunea la chinuri multime de crestini, au stat înaintea lui si mãrturisind cã sunt crestini, au fost condamnati si aruncati în închisoare. Iar dupã câteva zile fiind scosi afarã, au fost dezbrãcati si li s-au strujit coastele. Si, dupã ce au fost dati jos de pe lemnele pe care fuseserã legati ca sã fie strujiti, au fost târâti prin mãrãcinisuri si în cele din urmã li s-au tãiat capetele.

Tot în aceastã zi, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru Stefan Mãrturisitorul, igumenul de la Mãnãstirea Triglia, în Bitinia.

>Preacuviosul pãrintele nostru Stefan a trãit pe vremea împãratului Leon Armeanul, îmbrãtisând încã din frageda tinerete viata pustniceascã. Pentru trãirea lui îmbunãtãtitã, la rugãmintea stãruitoare si la îndemnul monahilor a ajuns igumen al mãnãstirii Triglia si desãvârsind pe multi în trãirea pustniceascã, mai târziu, când nelegiuitul Leon a pornit prigoanã împotriva celor ce cinsteau sfintele si cinstitele icoane, fiind chemat si el, a fost silit sã se lepede de închinarea la sfintele si cinstitele icoane si sã iscãleascã hotãrârea de înlãturare a icoanelor. Dar, pentru cã nu s-a lãsat înduplecat, ci dimpotrivã a numit nelegiuiti pe cei ce cãutau sã-l sileascã la acestea, dupã ce a fost pedepsit în tot chipul, dupã ce a fost tinut prin închisori si chinuit cu surghiunul, s-a mutat la Domnul, pentru Care a suferit aceste multe pãtimiri.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.