Sinaxar 3 Aprilie

Sinaxar 3 Aprilie

În aceastã lunã, în ziua a treia, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru Nichita Mãrturisitorul, egumenul Mãnãstirii Midichiei.

Pururea-pomenitul pãrintele nostru Nichita, dorind încã din pruncie înfrânarea poftelor ºi curãþia fecioriei, a locuit în munþi, unde lucrînd toatã bunãtatea, a crescut în cetatea liniºtii, înãlþându-se ºi de o parte ºi de alta. ªi chivernisindu-se prin dumnezeiesc cuvânt, s-a arãtat minunat iconom al sufletelor, ºi preot credincios al lui Dumnezeu. Fiind gonit de la turma sa de cãtre luptãtorii împotriva icoanelor, ea un închinãtor la dumnezeieºtile icoane, a fost osândit la amare izgoniri. ªi mulþumind întru toate, ºi arãtându-se luptãtor iscusit, a cãlcat toatã înºelãciunea cea stricãtoare de suflet a luptãtorilor împotriva icoanelor, ºi a fãcut mulþi mucenici cu îndemânarea ºi cu învãþãturile sale. Drept aceea aprinzând îndoitele fãclii, a mãrturisirii ºi a nevoinþei, a luat ºi cununile îndoite din mina Domnului, cãtre Care mutându-se, s-a odihnit.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Elpidifor.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Diu.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfîntului mucenic Vitonie.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Galic.

Tot în aceastã zi, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru Ilirie din Muntele Mirsiona.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului noului mucenic Pavel Rusul, care a fost slobozit din robie ºi a suferit mucenicia în Constantinopol, la anul 1683, de sabie sãvârºindu-se.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.