Sinaxar 30 Iunie

Sinaxar 30 Iunie

În aceasta luna, în ziua a treizecea, soborul Sfintilor, Slavitilor si întru tot laudatilor Apostoli celor doisprezece, cu aratare, cum si unde fiecare dintr-însii a propovaduit si unde s-a savârsit.

PETRU:

Petru apostolul si întâiul ucenicilor, propovaduind întâi Evanghelia în Iudeea si în Antiohia, dupa aceea în Pont, Galatia, Capadocia, Asia si în Bitinia, s-a pogorât pâna la Roma. Si biruind cu minunile pe Simon vrajitorul, a fost rastignit de Nero cu capul în jos si asa si-a primit sfârsitul.

PAVEL:

Pavel apostolul si corifeul apostolilor, întrecând pe toti apostolii cu dumnezeiasca râvna si cu credinta în Hristos, propovaduind pe Hristos din Ierusalim pâna la Iliric, si mergând la cetatea Romei, i s-a taiat capul de catre Nero.

ANDREI:

Andrei apostolul, cel întâi-chemat si fratele lui Petru, propovaduind pe Hristos în toata marginea Marii din Bitinia, a Pontului si a Armeniei, si întorcându-se prin Pont si Bizantia, s-a pogorât pâna la Elada, si fiind rastignit de Egeat la Patarele Ahaiei, si-a primit sfârsitul.

IACOV:

Iacov apostolul si fiul lui Zevedei propovaduind pe Hristos în toata Iudeea, a fost omorât de Irod Agripa cu sabia, pentru buna sa îndrazneala.

IOAN:

Ioan evanghelistul si cuvântatorul de Dumnezeu si fratele lui Iacov, cel ce s-a rezemat de pieptul lui Hristos, propovaduind pe Hristos în Asia, si fiind izgonit de Domitian la Patmos, si tragând multa multime de popor catre Hristos, s-a întors la Efes si s-a odihnit cu pace, plin fiind de zile.

FILIP:

Filip cel din Betsaida Galileii, împreuna-cetatean fiind cu Andrei si cu Petru propovaduind si el pe Hristos în Asia si în Ierapoli cu Mariamni sora sa si cu Vartolomeu, pe urma fiind rastignit de catre elini în Ierapole, si-a primit sfârsitul.

TOMA:

Toma, care si Geaman se zice, propovaduind Evanghelia lui Hristos la parti, mideni, persi si indieni, cei ce se zic bogati, s-a savârsit fiind patruns de dânsii cu suliti.

BARTOLOMEU:

Bartolomeu apostolul propovaduind Evanghelia lui Hristos la indienii ce se zic bogati, a fost rastignit în Urvanupoli, de si-a primit sfârsitul într-însa, iar sfintele lui moaste punându-le într-o racla de fier, le-au aruncat în mare.

MATEI:

Matei, care si Levi se zice, fratele lui Iacov Alfeu, vamesul si evanghelistul, care si ospat mare a facut lui Iisus, propovaduind pe Hristos, si fiind împroscat cu pietre, a raposat în Ierapoli Asiriei, primindu-si sfârsitul prin foc.

IACOV ALFEU:

Iacov Alfeu si fratele lui Matei, caci amândoi aveau tata pe Alfeu, fiind spânzurat pe cruce de cei necredinciosi, si-a primit sfârsitul.

SIMON:

Simon Zilotul cel din Cana-Galileei, care si Natanail este numit în Evanghelia dupa Ioan, trecând prin toata Mauritania si prin Africa, propovaduind pe Hristos, si fiind rastignit de dânsii, s-a savârsit.

TADEU:

Iuda al lui Iacov, care de Luca si în Evanghelie si în Fapte este numit Iuda, iar de Matei si de Marcu este numit Tadeu si Liveu, frate fiind dupa trup Domnului nostru Iisus Hristos, propovaduind Evanghelia în Mesopotamia, apoi a raposat în cetatea Ararat, fiind spânzurat si sagetat de necredinciosi.

MATIA:

Matia care în locul vânzatorului a fost pus în numar cu apostolii, propovaduind pe Hristos în Etiopia, si chinuit fiind de dânsii cu multe chinuri, si-a dat sufletul la Dumnezeu.

IACOV, FRATELE DOMNULUI:

Iacov, fratele Domnului, si fecior lui Iosif logodnicul, fiind întâiul episcop al Ierusalimului, fiind aruncat jos de pe aripa templului si lovit în cap cu un mai de cele de la nalbitori, si-a primit sfârsitul.

SIMEON:

Simon care si Simeon si Cleopa se cheama, feciorul lui Iosif si fratele lui Iacov, al doilea episcop al Ierusalimului. Acesta a trait o suta douazeci de ani, caci era rudenie Domnului, si din neamul lui Iuda; fiind osândit si silit de Domitian, împaratul Romei, sa bea otrava ce era scoasa din târâtoare veninoase, din serpi, scorpii si din paianjeni, n-a patit nici o stricaciune; apoi fiind rastignit de Traian împaratul, s-a savârsit.

VARNAVA:

Varnava, care si Iosif se zice, de care se aminteste în Faptele Apostolilor, a scris Evanghelia dupa Matei cu mâna sa, si s-a savârsit ucis cu pietre în Cipru.

MARCU:

Marcu evanghelistul, care era ucenic si fiu duhovnicesc lui Petru, corifeul apostolilor, si a scris de la dânsul Evanghelia, a propovaduit Evanghelia în Alexandria si prin tinuturile ei pâna la Pentapoli. Dupa aceea, fiind tras în Alexandria Egiptului si fiind ars, a marturisit si l-au îngropat acolo.

LUCA:

Luca evanghelistul si doctorul (si cu Pavel dimpreuna calatorul) a scris Evanghelia dupa propovaduirea fericitului Pavel, înca si Faptele Apostolilor; dupa ce s-a dus de la Roma, lasând acolo pe Pavel, a învatat prin toata Grecia precum se spune, si s-a savârsit cu pace la Teba Beotiei, fiind de 80 de ani. Si se spune ca el cel dintâi a zugravit icoana Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos si a pururea Fecioarei Maria, ceea ce L-a nascut pe Dânsul, si a corifeilor apostolilor, si de acolo a iesit în toata lumea acest binecredincios si a tot cinstit lucru.

FILIP:

Filip, care este pomenit în Fapte, cel ce este din Cezareea Palestinei, care a fost Însurat si a avut patru fiice proorocite, a fost facut de apostoli diacon, si a botezat pe Simon, ce se fatarnicise, si a luminat de asemenea pe etiopianul famen. Acesta propovaduind în Trala Asiei, a murit acolo cu toate patru fiice ale sale.

ANANIA:

Anania apostolul si episcopul Damascului, care prin descoperire dumnezeiasca a botezat pe Pavel, facând multe tamaduiri în Damasc si în Elefterupoli, a fost batut cu vine de bou de guvernatorul Lupian, si zgâriat pe coaste si ars cu faclii, apoi ucis cu pietre afara din cetate.

JUST:

Iosif, care si Just si Varsava este numit, a fost la un gând cu cei 70 de ucenici, fiind unul dintre ei.

STEFAN:

Stefan, întâiul mucenic, unul din cei sapte diaconi si din cei 70 de ucenici, este pomenit în Faptele Apostolilor. El a fost omorât cu pietre de iudei, fiind îndemnator si Pavel la moartea lui. Dupa aceea în zilele marelui Constantin, au fost aduse moastele lui în Constantinopol si asezate în Costanziani.

PROHOR:

Prohor, si acesta din cei sapte diaconi, sa din cei 70 de ucenici, care a fost episcop al Nicomidiei din eparhia Bitiniei, cu pace s-a savârsit.

NICANOR:

Nicanor unul fiind din cei sapte diaconi si din cei 70 de ucenici, care a fost episcop al Bostrilor Arabiei, de elini prin foc a fost ucis.

PARMENA:

Parmena, unul din cei sapte diaconi si din cei 70 de ucenici, în vederea apostolilor, cu pace s-a savârsit în slujba sa.

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Meliton, care cu pace s-a savârsit.

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Petru cel din Sinopi, care s-a savârsit târât pe pietre.

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Noul Mucenic Mihail gradinarul, care a marturisit în Atena la anul 1770.

Tot în aceasta zi, facem si pomenirea Parintelui nostru, Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmet.

În veacul al XIV-lea, a trait la Manastirea Râmet, un monah cu viata îmbunatatita, al carui nume era Ghelasie. Credinciosii din partea locului, l-au cinstit pe acesta ca sfânt din neam în neam, pâna în zilele noastre, iar vietuitorii sfintei Manastiri, îi cinstesc cu veneratie parti din moaste stiind ca prin rugaciuni neîncetate la Bunul Dumnezeu, acestea au darul vindecarii de boli si suferinte. Ceea ce s-a transmis prin traditia locului de generatii întregi, s-a adeverit în zilele noastre, când, în anul 1978, s-a descoperit în biserica Manastirii o inscriptie de mare însemnatate pentru Biserica si neamul românesc, mai ales din partile Transilvaniei si care consemneaza numele, “Arhiepiscopului Ghelasie”, al zugravului Mihul de la Crisul Alb”, precum si anul 1377. Acest Arhiepiscop al Transilvaniei, primul atestat cu numele, este îmbunatatitul Ghelasie pe care poporul, în evlavia sa, îl cinsteste ca sfânt.

În anii din urma, s-au descoperit în chip minunat prin bunatatea si milostivirea lui Dumnezeu, în jurul Manastirii, parti din sfintele sale moaste, prin care se fac nenumarate minuni în rândul dreptcredinciosilor veniti la Manastire pentru rugaciune si închinare. Astfel, o femeie, pe numele ei Maria, din Negresti-Oas, dupa ce i s-a aratat în vis un porumbel care a îndemnat-o sa mearga la Manastire la Râmet, sa se roage si sa se atinga de moastele Sfântului Ghelasie, a facut precum i se poruncise în vis si s-a vindecat de epilepsie. Unei alte femei, Elisabeta din Albina (Timis), i-a fost vindecata mâna bolnava, prin neîncetate rugaciuni si lacrimi la moastele Sf. Ghelasie, iar un credincios cazut în ratacire de la dreapta credinta din Cocora (Alba) si care era paralizat, adus fiind într-un car cu boi, a aflat vindecare, prin neîncetatele sale rugaciuni si ale parintilor la moastele Sfântului Ghelasie, întorcându-se vindecat la casa sa, trupeste si sufleteste, asemenea paraliticului din Evanghelie.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.