Sinaxar 31 Mai

Sinaxar 31 Mai

În aceastã lunã, în ziua a treizeci ºi una, pomenirea sfântului mucenic Ermie.

Sfântul si slavitul mucenic Ermie (Herma) era un soldat în armata romana, mare la stat fiind ºi cãrunt de bãtrâneþe, care a petrecut ani buni de viaþã ostãºeascã la Comana, în Pont.

Iar în zilele împãratului Antonin cel Pios (138-161), încetând el din ostasie, a refuzat orice solda cuvenita si a marturisit credinta sa în Hristos Domnul. ªi fiind prins pentru mãrturisirea credinþei în Hristos ºi adus înaintea guvernatorului Sebastian, a fost supus la multe ºi grele chinuri pentru ca nu a vrut sa aduca jertfe zeilor si împaratului, din care rãmânând nevãtãmat, a atras la credinþa în Hristos si pe vrajitorul cel pus sã-l ucidã cu otrãvuri. Acestuia pentru cã a mãrturisit pe Hristos Dumnezeu, i s-a tãiat capul; iar sfântul a fost ºi mai rãu chinuit, iar la sfârºit tãindu-i capul, s-a mutat cãtre Domnul.

Tot în aceastã zi, pomenirea vrãjitorului, care a dat otravã sfântului Ermie.

Acesta a dat otrava sfantului Ermie, iar mai pe urma, crezând în Mântuitorul Hristos, s-a invrednicit de cununa muceniciei ºi de botezul sângelui, taindu-i-se capul pentru Hristos Dumnezeul nostru.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfinþilor cinci mucenici cei din Asralon, care s-au sãvârºit fiind târât pe pãmânt.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfinþilor mucenici Eusebie ºi Haralambie, care de foc s-au sãvârºit.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.