Sinaxar 8 Noiembrie

Sinaxar 8 Noiembrie

În aceasta luna, în ziua a opta, pomenirea Soborului mai-marilor Arhistrategi (arhangheli) Mihail si Gavriil (si Rafail), si al tuturor cerestilor puteri celor fara de trup.

La adunarea celor 9 cete, Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Stapâniile, Începatoriile, Puterile, Arhanghelii si Îngerii.

Mihail, preaîncuviintatul mai-marele peste cetele puterilor celor fara de trup, si în Legea Veche si în cea Noua a aratat ce este harul Evangheliei, si arata multe faceri de bine neamului omenesc. Ca de vreme ce pizmasul si luptatorul mântuirii noastre, înaltându-se s-a mândrit împotriva Ziditorului sau si a zis: “Pune-voi scaunul meu deasupra norilor” si laudându-se ca “voi fi asemenea cu Cel înalt”, a cazut din cinstea de arhanghel, precum graieste Domnul (“Vazut-am, zice, pe satana, ca fulgerul din cer cazând”). Asemenea cu el si ceata ce era sub el, înaltându-se, a cazut. Acest de-a-pururea laudat, pazind ca o sluga credincioasa credinta catre Stapânul si aratând multa nevointa spre neamul nostru, a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca sa fie mai mare peste cetele întelegatoare. Ca vazând ca a cazut vicleanul, a strâns cetele îngeresti si a zis: “Sa luam aminte: Laudat-au cu glas pe Domnul tuturor”, ca si cum ar fi zis: Sa luam aminte noi cei ce suntem ziditi ce au patimit cei ce erau cu noi, care pâna acum au fost lumina, si acum s-au facut întuneric.

Pentru aceasta o adunare ca aceasta s-a numit Soborul îngerilor, adica luarea aminte si întelegere si unire. Acesta dar, marele folositor si de bine-facator mântuirii noastre, înmultind si întinzând spre multi multe faceri de bine mântuirii, s-a aratat la multi vazându-se. Ca s-a aratat lui Avraam si lui Lot la pustiirea si pierderea Sodomei. Aratatu-s-a lui Iacov când fugea de fratele sau. Mers-a înaintea taberei fiilor lui Israel, când se izbaveau si au scapat de robia si de chinul egiptenilor. Aratatu-s-a lui Valaam, când mergea sa blesteme pe Israel. Si catre Iosua al lui Navi a zis, când l-a întrebat: “Eu, Arhistrategul puterilor Domnului, acum am venit”. Acesta a cufundat de tot si râurile ce se revarsasera de pagâni asupra aghesmei si a locasului de închinare. Se afla si altele multe ce se spun despre el în Sfânta Scriptura. Pentru aceasta si noi, având pe acesta ajutor si pazitor vietii noastre, praznuim astazi preacinstitul lui praznic. Împreuna cu Sfântul Arhanghel Mihail, praznuim astazi si pe prea frumosul si prea veselitorul Arhanghel Gavriil. Pentru ca si acesta multe faceri de bine a facut neamului omenesc, atât în Legea Veche, cât si în cea Noua. Caci în proorocia lui Daniil se pomeneste însusi numele lui, când tâlcuieste Daniil visul ce a vazut pentru împaratii mezilor si ai persilor si ai elinilor: “Gavriile, zice, fa-l pe acela (adica pe Daniil) sa înteleaga vedenia” (Daniil. 8, 16). Si iarasi acelasi Gavriil a aratat aceluiasi Daniil ca dupa saptezeci de saptamâni de ani, adica dupa patru sute nouazeci si sapte de ani, are sa vina Hristos. “Si iata, zice Gavriil, barbatul pe care l-am fost vazut la începutul vedeniei zburând, s-a atins de mine ca în ceasul jertfei de seara. Si m-a facut sa înteleg si celelalte” (Daniil 9, 21). Acesta este cel care a binevestit femeii lui Manoe ca are sa nasca pe Samson. Acesta este cel care a binevestit lui Ioachim si Annei ca au sa nasca pe Doamna si Stapâna de Dumnezeu Nascatoarea.

Iar în Legea Noua, acesta a binevestit lui Zaharia, stând de-a dreapta altarului tamâierii, ca va naste pe marele Ioan înaintemergatorul. Acesta a hranit si pe pururea Fecioara Maria doisprezece ani înauntru în Sfintele Sfintelor cu hrana cereasca. Acesta însusi, si cine se îndoieste? a binevestit Nascatoarei de Dumnezeu ca va naste de la Duhul Sfânt pe Fiul si Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a aratat lui Iosif în vis, precum zic multi, si i-a zis sa nu se teama, ci sa ia pe Mariam, femeia sa, ca ce s-a zamislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a aratat si pastorilor si le-a binevestit, ca S-a nascut Hristos Mântuitorul lumii. Acesta si în vis a zis lui Iosif sa ia pruncul si pe Mama lui si sa fuga în Egipt. Si iarasi acesta însusi i-a zis sa se întoarca în pamântul lui Israel. Multi însa din sfintitii învatatori si din scriitorii de cântari socotesc ca dumnezeiescul Gavriil a fost si îngerul cel îmbracat în vesmânt alb, care, pogorându-se din cer, a rasturnat piatra de pe usa mormântului lui Iisus, Datatorului de viata, si a sezut deasupra ei. Si el a fost cel care a binevestit mironositelor învierea Domnului. Si ca sa spunem mai cuprinzator, dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întruparii Cuvântului lui Dumnezeu din început pâna în sfârsit.

Pentru aceasta si Biserica lui Hristos îl praznuieste pe el, împreuna cu Arhanghelul Mihail, si cheama harul si ajutorul lui, rugându-i ca prin ajutorul si rugaciunile lor, si în veacul de acum sa aflam scapare de rele, si în cel ce va sa fie sa ne învrednicim de bucuria cereasca si de împaratie. Amin.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.