Intrebari si Raspunsuri

Cauta raspuns:
  

Pagina: 1  2  3 
Când slăbeşte sufletul?
Dec. 31, 2010
Auzul desfătat cu muzica, cu cântari la flaut slăbeşte deseori sufletul; iar nările, la simţirea miresmelor (de la parfumuri, apa de colonie şi altele), ademenesc inima şi o atrag spre plăcere (Sfântul Ioan Gură de Aur).

Care este cel mai important lucru pentru un creştin?
Dec. 31, 2010
Este grija pentru mântuirea celorlalţi. La mântuirea lor, creştinul contribuie cu rugăciunea pentru mântuire, cu făurirea mântuirii: şi cu cuvântul, şi cu privirea, şi cu faptele, cu faptul de a nu ispiti, de a îndruma, de a povăţui şi de a întări mai ales prin răspândirea Dumnezeieştilor Scripturi (Sfântul Teofan Zăvorâtul).

Care sunt cele trei cuvinte ale smereniei?
Dec. 31, 2010
Cele trei cuvinte ale smereniei sunt: "iertaţi", "binecuvântaţi" şi "rugaţi-vă pentru mine".

Care sunt însuşirile smereniei?
Dec. 31, 2010
O însuşire a smereniei este să vezi în tine păcatul tău, iar în ceilalţi să vezi faptele lor bune. A doua însuşire a smereniei constă în a primi cu bucurie insultele şi batjocurile de la oameni, ştiind că prin acest lucru ni se iartă păcatele şi că astfel îi facem pe plac lui Dumnezeu.

Care sunt obligaţiile creştinului faţă de ceilalţi?
Dec. 31, 2010
1) Să-i iubească pe toţi în Domnul. 2) Să-i acorde fiecăruia întâietate. 3) Să îndure cu răbdare defectele şi neputinţele lor. 4) Să nu supere pe nimeni cu nimic. 5) Prin discuţii duhovniceşti sa­şi aducă folos unul altuia. 6) Să se roage unul pentru celălalt.

Care sunt semnele desăvârşirii?
Dec. 31, 2010
Atunci când se va şterge din tine pomenirea răului, vei fi aproape de iubire. Când inima ta va fi umbrită de o pace sfântă, harică, faţă de toată omenirea, arunci vei fi chiar la porţile iubirii.

Care sunt trăsăturile distinctive ale adevăratului creştin?
Dec. 31, 2010
Există două trăsături distinctive ale adevăratului creştin: faptul că aduce folos aproapelui şi faptul că se roagă pentru vrăjmaşii lui.

Ce atitudine are Biserica noastră faţă de catolici?
Dec. 31, 2010
Biserica noastră Ortodoxă îi socoteşte pe catolici eretici (Sfântul Macarie de la Optina).

Ce cărţi sfinte urăşte în mod deosebit diavolul?
Dec. 31, 2010
Diavolul urăşte îndeosebi cărţile Sfinţilor Părinţi, căci ele descoperă toate cursele şi vicleniile lui.

Ce este făţărnicia?
Dec. 31, 2010
Făţărnicie se mai numeşte şi faptul că omul se opreşte numai la lucrurile exterioare ale bunei credinţe (post, metanii, dormitul pe pat tare, mersul la biserică şi aşa mai departe) şi pe acestea îşi întemeiază nădejdea, fără să-şi dezrădăcineze în acelaşi timp patimile sale: iubirea de sine, mândria, răutatea, zgârcenia, îngâmfarea, osândirea, arţagul şi aşa mai departe (Sfântul Teofan Zăvorâtul).

Ce este POSTUL?
Dec. 31, 2010
Postul este înfrânarea voită de la orice desfătare. Spun voită, deoarece înfrânarea fără voie -de exemplu: din pricina sărăciei, a bolii ori a slavei deşarte - nu poate fi numită post, căci ea vine din nevoie, nu din buna voinţă.

Ce folos duhovnicesc dobândeşte omul din citirea Vieţilor Sfinţilor?
Dec. 31, 2010
Citirea vieţilor plăcuţilor lui Dumnezeu întăreşte în noi credinţa, hrăneşte nădejdea şi înflăcărează dragostea pentru Domnul.

Ce înseamnă a te pregăti pentru spovedanie?
Dec. 31, 2010
Înseamnă a-ţi cerceta cu sârguinţă conştiinţa, a-ţi aduce aminte şi a resimţi în inimă păcatele tale, a te hotărî să le destăinui pe toate fără excepţie duhovnicului, a te căi pentru ele şi nu numai a te căi, dar a şi fugi de ele pe viitor. Dar, pentru că deseori memoria ne trădează, bine fac aceia care îşi notează pe o hârtie păcatele amintite.

Ce înseamnă să te împotriveşti patimii?
Dec. 31, 2010
Dezrădăcinează patima cel care i se împotriveşte. A te împotrivi patimii înseamnă a săvârşi lucruri opuse celor spre care te cheamă patima. Cu toate acestea, patima este nimicită numai de harul lui Dumnezeu.

Ce putere are rugăciunea lui lisus?
Dec. 31, 2010
Rugăciunea lui lisus îi răneşte pe diavoli, alungă gândurile rele, naşte smerenia, sădeşte frica de Dumnezeu, aduce lacrimile, curăţeşte trupul, îl învaţă pe om îndelunga răbdare, îi vorbeşte despre gheenă şi îl face să cugete la moarte.

Ce putere au metaniile săvârşite în timpul nopţii?
Dec. 31, 2010
Să nu uitaţi niciodată să faceţi noaptea metanii până la pământ, iar, dacă vă simţiţi rău, să vă închinaţi măcar de trei ori. Prin aceste metanii săvârşite în timpul nopţii şi prin rugăciune, omul îl biruie pe diavol şi, dacă păcătuieşte în timpul zilei, prin ele se izbăveşte de păcat.

Ce puteţi spune despre dans?
Dec. 31, 2010
Unde este dans, acolo este şi diavolul.

Ce tendinţe păcătoase sunt caracteristice pentru societatea contemporană?
Dec. 31, 2010
Acum în societate a intrat moda de a nu vorbi deloc despre Domnul şi despre mântuire, pe când înainte se purtau numai discuţii despre aceste subiecte dragi. Spre ce trage inima mai mult, despre aceea discuţiile se poartă cu plăcere. Judecând după vorbe, nu se vede că oamenii L-ar iubi pe Domnul şi s-ar gândi Ia El... şi reiese că discuţia despre Domnul Mântuitorul şi despre principala noastră lucrare - mântuirea - este exclusă din cercul discuţiilor care se poartă în societate.

Ce trebuie să aibă "pe primul plan" cel ce doreşte să se mântuiască?
Dec. 31, 2010
Primul lucru - să se depărteze de păcat, iar al doilea - să nu deznădăjduiască cu privire la iertarea păcatelor sale.

Ce trebuie să facem atunci când suntem lăudaţi?
Dec. 31, 2010
Când auzi o laudă la adresa ta, să-ţi aduci aminte de defectele tale (Mitropolitul Filaret al Moscovei).

Pagina: 1  2  3 

Add Question
Nume *
Email *
Website
Localitate
  Da, afiseaza-mi numele si localitatea ca autor al intrebarii.
Categorie *
Intrebare *
   Nu pot citi textul, reseteaza.
  Powered by FAQ Builder
* campuri obligatorii